Välj söksätt
  • Barnensbibliotek
  • Webb
Search
 

Tre staplar med böcker och siffror 1, 2 och 3

 

 

Tävlingsvillkor för novelltävlingen

Villkor som gäller för deltagande i tävlingen:

 

1. Vem får tävla?: Alla upp till 16 år.

2. Tävlingstid: För att tävlingsbidraget ska vara giltigt måste det skickas in 25 september - 21 november 2019.

3. Vinster:
1:a pris: Publicering i Julia + Prissumma: 5000:- + författarbesök till din skolklass av Ebba Hyltmark + 6 nummer av tidningen Julia
2:a-3:e pris: Hemlig bok + 3 nummer av tidningen Julia

4. Juryn: Vinnarna utses av en jury. I juryn sitter Katarina Dorbell, Barnens Bibliotek, Ebba Hyltmark (författare), Madeleine Gripsten (Juliaredaktionen) och Elisabet Reslegård (ordförande i Läsrörelsen). Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. 

5. Så får du veta att du vann: Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort publiceras på barnensbibliotek.se, tidningenjulia.se samt läslov.se.

 

Det juridiska.... be en vuxen läsa och förklara för dig!
 

6. Varför vi sparar dina uppgifter: De uppgifter du lämnar om dig själv (din adress och epost) behövs för att vi ska kunna kontakta dig. Vi tar bort alla uppgifter i vår databas så fort tävlingen är avslutad.  Vi lämnar inte ut information om dig till någon annan.  Kontakta oss på Barnensbibliotek.se om du vill att vi tar bort dina uppgifter innan tävlingen är avslutad. Det innebär förstås att du inte kan delta i tävlingen längre. 

7. Förälder eller vårdnadshavare måste godkänna: Genom att skicka in ett bidrag säger du också ja till att vi sparar dina uppgifter ett tag och att ditt namn publiceras på internet om du vinner. Eftersom du är under 18 år måste du be om en förälders eller vårdnadshavares ok för detta. Inte för att få skicka in ett tävlingsbidrag, det har du alltid rätt till! - utan vi behöver veta att det är ok att vi sparar en uppgift om dig ett tag.
Gör så här: Skriver du till oss via mail eller post be en förälder skriva sina kontaktuppgifter (epost eller telefon) i mailet eller brevet.
I formuläret ber du en förälder skriva i sin epostadress.

ELLER, be din lärare att skicka in åt dig. Då hör vi av oss till läraren som får berätta för dig att du vunnit.

8. Upphovsrätt: När du skickar in ditt bidrag i tävlingen ger du tidningen Julia och Barnensbibliotek.se och Nätverket Läslov rätt att publicera och använda ditt bidrag. Du ger oss också rätt att ändra (stavfel t ex) i ditt bidrag.
Men du har alltid den ideella upphovsrätten till ditt bidrag. Det innebär främst att du har rätt att bli namngiven som upphovsperson när din text används.

Har du frågor om villkoren är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Arrangör: Tidningen Julia, Egmont Publishing, Barnens Bibliotek och nätverket Läslov v 44.

-1