Välj söksätt
  • Barnensbibliotek
  • Webb
Search
 

GÅ MED I BARNBIBLLIST

Diskussionslistan (epost) för barnbiblioteksfrågor:  http://listserv.kb.se/scripts/wa.exe?A0=BARNBIBLLIST

Anmäl dig här: http://listserv.kb.se/scripts/wa.exe?SUBED1=BARNBIBLLIST&A=1

När du sedan loggar in kan du göra ändringar som ändra epostadress, skriva inlägg, ange hur du vill ha inlägg, pausa prenumeration, lämna listan mm och se arkivet.

Katarina Dorbell och Örjan Hellström, Kultur i väst, är administratörer av listan.

 

Nyheter och tips

12 oktober - nätverksträff i expertnätverket Barn Bibliotek Webb och Barnbibliotek och Ungdom
Läs mer på Biblioteksföreningens hemsida.

Nordisk litteraturvecka 12-18 november
I år är temat Hjältar i Norden. På nordisklitteratur.org/se finns en idékatalog.

Internationella barnboksveckan 12-16 november

BaraHästböcker
Du har väl inte missat bloggen Barahästböcker som drivs av Anna Nygren, Katja Timgren och Malin Eriksson. Matnyttigt om hästböcker.

 

 

 Maila gärna tips pch nyheter till katarina@barnensbibliotek.se

Var med i Svensk biblioteksförenings expertnätverk
 

Svensk biblioteksförenings nätverk för barn bibliotek webb BBW
Barn Bibliotek Webbs (BBW) fokus är användarvänliga bibliotekswebbar för alla barn (-18 år). Vi lyfter och utvecklar det läsfrämjandearbete för barn som pågår på webben. BBW har som mål att lyfta frågan nationellt. Nätverket vänder sig till alla som arbetar med bibliotekswebbar som vänder sig till barn.
Kontaktperson: Katarina Dorbell
Adress till E-postlistan nv_bbw@biblioteksforeningen.org

 

Svensk biblioteksförenings nätverk för barnbibliotek
Nätverket syftar till att öppna för dialog och erfarenhetsutbyte kring frågor om folkbiblioteksverksamhet riktad till personer under 18 år, som enligt Bibliotekslagen är en prioriterad målgrupp. Det kan t ex handla om läsfrämjande verksamhet, medie- och informationskunnighet och annat som nätverket tycker är aktuellt att behandla. Nätverket vill också vara en resurs av experter för att, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter, utveckla och stärka barnperspektivet inom Svensk biblioteksförening.
Kontaktperson: Tinne Wennerholm
Adress till E-postlistan nv_barnbibliotek@biblioteksforeningen.org

 

Svensk biblioteksförenings nätverk för Bibliotek som har äppelhyllor
Kontaktperson Anna Fahlbeck
E-postlista: nv_appelhyllor@biblioteksforeningen.org
 

VILLKOR
Du måste vara enskild medlem i föreningen. Tips: Låt din arbetsgivare betala avgiften. De pengarna är snabbt intjänade om du går på någon av föreningens konferenser.

ANMÄLAN (GÄLLER ALLA 3 NÄTVERKEN)
Skicka ett mail till Anna Lindahl al@biblioteksforeningen.org på Svensk Biblioteksförenings kansli och ange dels vilket/vilka nätverk du anmäler dig till, dels dina egna kontaktuppgifter.

-1