• Site
  • Web

En randig luftballong och en steampunkig dam. Text SOMMARBOKEN

Idéerna bakom Sommarboksprojektet

Lustläsning utan prestations- eller tävlingsmoment för barn i 8-12 årsåldern. Man lånar och läser vad man vill;  kapitelböcker, faktaböcker, serier, ljudböcker och daisy.
Sommarboksfikor på folkbiblioteken för att ge barnen en möjlighet att  prata om sin läsning.

Bibliotek över hela Sverige jobbar i dag aktivt med sommarläsning. Aktiviteten heter lite olika Sommarboken, Sommarlovsboken etc. Bibliotekarier tar fram material och prövar ständigt nya modeller. Men många bibliotekarier uttrycker också en viss trötthet på att ständigt hitta på nytt. Det har funnits en önskan om ny inspiration och centralt producerat kampanjmaterial och en "inspirationsbank" kring hur man kan arbeta med och vidare utveckla sommarbokskonceptet. Tanken är att en nationell lansering av Sommarboken skall ge en skjuts och möjlighet att göra det enklare att dra i gång sommarboksprojekten och på så sätt locka fler barn till läsning. 

2011 kom också Åse Hedemarks rapport Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek (Svensk Biblioteksförening) som gav inspiration till att söka projektmedel för Sommarboken. De barn som deltar i Hedemarks undersökning ger uttryck för att läsning i skolan upplevs som tråkig. Detta har vi tagit fasta på i vår projekansökan. Vi vill lyfta bibliotekets verksamhet och stimulera barns läsning utanför skolan. Sommarboken sätter fokus på lustläsning som inte är bunden till prestation. 

2012 startade Sommarboken som ett pilotprojekt i på fem folkbibliotek. 2013 var 36 kommuner med, från Jokkmokk till Vaggeryd. Vi kunde sprida 3000 lådor, 10 000 foldrar och 150 vepor över landet. 2015 deltog 225 bibliotek och filialer. 2016 ännu fler. 
Från och med 2017 driver Kultur i Väst Sommarboken i egen regi. Sommaren 2019 medverkade 230 bibliotek/filialer från hela Sverige och nådde minst 7 800 barn. Försäljningen av material sker till självkostnadspris.

Målet med Sommarboken är att:

  • Att få fler barn 8-12 år att lustläsa under sommaren.
  • Att barnens läsning är kravlös och utan motprestation från bibliotekets sida. Allt är tillåtet att läsa – hur mycket eller hur litet man vill.
  • Att ge barn möjlighet att prata och samtala om sin läsning med varandra.
  • Att använda metoder som boksamtal eller liknande för att utveckla det litterära samtalet.

Lästips

» Rinkeby adoptera en författare, rapport av Marie Johansen, Regionbibliotek Stockholm

» Barn berättar - rapport och studiepaket, Svensk Biblioteksforenings rapport, 2011:1

» Barnbibliotek och lässtimulans - delaktighet, förhållningssätt, samarbete 
Detta är en ny bok av Amira Sofie Sandin som är universitetsadjunkt på BHS i Borås

» (PDF) Att bli en sån som läser. Catarina Schmidt, Örebro Studies in Education 44, 2013

» Sommaren dödar kunskap - bloggpost, Per Axbom

» Statistik över läsning (PIRLS, PISA)

» 17 skäl för barnboken (Barnboksakademin)

» Sommarlovsboken – vad barn själva väljer att läsa, Anita Persson
Kandidatuppsats 2012:87, Högskolan i Borås

» Inte läsa bara för att politikerna säger det! – Barnbibliotekariers inställning till fritidsläsning och erfarenheter från Sommarboken.
Annelie Lehnberg, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS), Kandidatuppsats 2014:2

Sommarboken i andra länder

» Sommerbogen i Danmark

» Collaborative Summer Library Program,  USA

» Reading rocket USA
"Reading Rockets is a national multimedia literacy initiative offering information and resources on how young kids learn to read, why so many struggle, and how caring adults can help."

» Summer reading NY Public Library

» Summer Reading Club, Australien

» Summer Reading Challenge, Australien

 » Ferienlesclub, Tyskland

Tipsa oss gärna om fler!

Frågor och svar om Sommarboken

Till vilka åldrar vänder sig Sommarboken?
Materialet och metoden är uttänkt för åldersgruppen 8-12. 

När pågår Sommarboken?
2020 pågår kampanjen mellan 15 juni - 30 augusti
Lokala variationer kan såklart förekomma.

Kostar det nåt?
Ja. 1500:-/paket exkl moms.
Men man kan delta utan att köpa materialet. Loggan är fri att använda om man accepterar villkoren om fri kravlös läsning och ordnar träffar där barnen ges möjlighet att prata om böcker.

Vad innehåller paketet?
Paket 1 innehåller: 50 Sommarbokenlådor, 50 foldrar, 50 festivalarmband med loggan och 250 bokmärken.
Paket 2 innehåller: 50 gympapåsar med loggan, 50 foldrar, 50 festivalarmband med loggan och 250 bokmärken.

Kan vi återanvända förra årets material – vi har kvar?
Självklart!

Kan vi köpa delar av paketet?
Nej. 

När kommer materialet?
Målet är att ni har det senast två veckor innan kampanjstart.

Kan man komplettera sin beställning om materialet inte räcker?
Nej, vi kan tyvärr inte hålla ett lager med material.

Kan vi trycka egna kassar eller påsar?
Absolut. Tryckfiler med loggan finns. 

Blir det nåt pysselhäfte?
Ja! Tidigare års pyssel finns också kvar om du vill använda dem. Kolla i Arkivet. 

Hur många träffar är minimum?
Tre, inklusive uppstart och avslutning.  Minst en träff för barnen att träffas och prata om böcker alltså. Träffarna behöver inte vara så märkvärdiga.  Måste inte ordnas av barnbibliotekarien :)
OBS! Detta krav gäller INTE 2020.

Har ni några tips på hur man kan göra?
Ja » Arbeta med sommarboken : Metoder, tankar, idéer kring Sommarboken. (.doc)

Detta är Sommarboken

Sommarboken är ett läsfrämjande biblioteksprojekt som vill uppmuntra lustfylld läsning under sommaren! Barnens läsning ska vara kravlös. Allt är tillåtet att läsa - hur mycket eller hur litet man vill. Sommarboken riktar sig till barn mellan 8 och 12 år.

Sommarbokens kärna är den fria läsningen utanför skolan. Projektet prövar nya vägar för det läsfrämjande arbetet som motiverar läsovana och dessutom utvecklar den vuxna läsfrämjaren och bibliotekarieprofessionen.

Boksamtalet är centralt för Sommarboken. Forskning visar att boksamtal utvecklar läsförståelse på ett positivt sätt och kan göra att läsaren vågar pröva nytt och växa som läsare.

Vill ditt bibliotek använda sig av konceptet beställer du Sommarbokenmaterial som består av bokväskor/bokpåsar, festivalarmband, bokmärken och en folder med fakta och pyssel. Utöver det får ni möjlighet att gå på konferenser med fördjupade metodtips och tillgång till metodhandledning, material och litteraturtips via sommarboken.se och mejlutskick.

Sommarboken har olika teman och lyfter olika metoder varje år. Temat syns i materialet och kopplat till temat tar vi fram litteraturlistor med tips kring relaterade ämnen. 2020 är temat Genom portalen och metoden är skrivande

Så funkar det

Material

Vill ditt bibliotek vara med i Sommarboken så beställer du materialet när beställningsformuläret publiceras. Men man kan också delta utan att köpa materialet. Loggan är fri att använda om man accepterar villkoren om fri kravlös läsning och ordnar träffar där barnen ges möjlighet att prata om böcker.

Metodhandledning

När du beställt materialet kommer vi att skicka dig uppdateringar om materialet och metodtips via mejl. Du har också tillgång till massvis av metodhandledning, litteraturtips och inspiration här på sommarboken.se.

Villkor

För att få vara med i kampanjen och använda Sommarboken-material ska biblioteket se till:

  • Att barnens läsning är kravlös och utan motprestation från bibliotekets sida. Allt är tillåtet att läsa – hur mycket eller hur litet man vill.
  • Att ge barn möjlighet att prata och samtala om sin läsning med varandra.
  • Att använda metoder som boksamtal eller liknande för att utveckla det litterära samtalet.

Biblioteken som deltar förbinder sig att arrangera minst 3 träffar under sommaren. Det litterära samtalet ska vara i centrum vilket innebär att barnen på olika sätt ska få möjlighet att prata om sin läsning med varandra och en bibliotekarie.

Bakgrund

Bibliotek över hela Sverige jobbar i dag aktivt med sommarläsning, men många bibliotekarier uttrycker också en viss trötthet på att ständigt hitta på nytt. Det har funnits en önskan om ny inspiration och centralt producerat kampanjmaterial och en inspirationsbank kring hur man kan arbeta med och vidare utveckla sommarbokskonceptet. Tanken med Sommarboken är att konceptet ska ge en skjuts och möjlighet att göra det enklare att dra i gång sommarboksprojekt och på så sätt locka fler barn till läsning. 

Projektet startade 2012, då deltog fem pilotbibliotek från Västra Götalandsregionen. Sommarboken har sedan utvecklats till ett nationellt projekt och sedan 2017 drivs det av Kultur i Väst med stöd från Kulturrådet. 

Rapporter om Sommarboken

Beställ gärna Lust till läsning. En metodhandbok för Sommarboken - eller hur du pratar med barn om böcker och läsning. Maila antal och adress till marion.hyden@kulturivast.se Eller ladda hem pdf.

Handboken Lust till läsning

Rapporten "Att komma in i dom andras läsning" 

Under sommaren 2014 var Linnéa Lindsköld följeforskare till projektet Sommarboken med uppdrag att undersöka barns upplevelser och erfarenheter av Sommarboken. Utifrån intervjuer med barn i fokusgrupper kan hon visa på att kravlös läsning och att ha möjlighet att prata om det man läst ger positiva effekter. 

Vill du ha ett fysiskt exemplar av rapporten kontakta katarina.larson @ kulturivast.se 

Linnéa Lindsköld är fil. dr i biblioteks- och informationsvetenskap och arbetar även som lektor på Bibliotekshögskolan i Borås. 

Ladda hem rapporten (pdf)

 

 

Kontakt

 

katarina.larson@vgregion.se (projektledare)

Sommarboken har också en grupp på Facebook.

-1