Hoppa direkt till innehåll
  • Barnensbibliotek
  • Webb

Hej Sommarboken 2021Metodtips

Årets metod samlas under begreppet digitalt läsfrämjande. Detta kommer vi att lyfta på olika sätt bland annat genom att Tobias Gard, författare och skolbibliotekarie, gör en sammanställning med cirka tio tips på metoder och övningar där digitala kanaler fungerar som kontakten mellan bibliotekarien och barnen.

Valet av metod har sitt ursprung i den enkät som skickas ut till biblioteken efter varje sommar. Svaren från sommaren 2020 visade på en stor efterfrågan av metoder och tips på hur man kan arbeta med träffar och läsfrämjande via webben och andra sociala kanaler. Den 1 april kommer vi att lyfta detta på ett teamsmöte. Läs mer och anmäl dig här. 

 

Handboken Lust till läsning

Beställ vår metodhandbok

Några få exemplar finns kvar att beställa av Lust till läsning. En metodhandbok för Sommarboken - eller hur du pratar med barn om böcker och läsning. Maila antal och adress till marion.hyden@vgregion.se 

Handboken finns också att ladda ner som pdf Lust till läsning. En metodhandbok för Sommarboken.

Till

» Sommarbokens startsida
» Materialet och loggor
» Metodtips
» Detta är Sommarboken
» Arkiv

Kontakt

Har du frågor eller funderingar hör av er till katarina.larson@vgregion.se

Visste du att Sommarboken också har en grupp på Facebook? Där kan du få kontakt med andra bibliotek och utbyta idéer.

-1