• Barnensbibliotek
  • Webb

Hej Sommarboken 2021Metodtips

2021s metod kommer att samlas under begreppet digitalt läsfrämjande. Att vi valt detta fokus har sitt ursprung i enkätsvaren där många av er efterfrågade metoder och tips på hur man kan arbeta med träffar och läsfrämjande via webben och andra sociala kanaler. Vi kommer att lyfta detta på bland annat utbildningsdagar men även på andra sätt.

Mer information om metoden och tips för dig som bibliotekarie kommer senare.

 

 

Handboken Lust till läsning

Beställ vår metodhandbok

Några få exemplar finns kvar att beställa av Lust till läsning. En metodhandbok för Sommarboken - eller hur du pratar med barn om böcker och läsning. Maila antal och adress till marion.hyden@vgregion.se 

Handboken finns också att ladda ner som pdf Lust till läsning. En metodhandbok för Sommarboken.

Till

» Sommarbokens startsida
» Materialet och loggor
» Metodtips
» Detta är Sommarboken
» Arkiv

Vill du gå direkt till beställningsformuläret för Sommarboken 2021? 

Kontakt

Har du frågor eller funderingar hör av er till katarina.larson@vgregion.se

Visste du att Sommarboken också har en grupp på Facebook? Där kan du få kontakt med andra bibliotek och utbyta idéer.

-1