• Barnensbibliotek
  • Webb

Hej Sommarboken 2021Material och loggor

 

 

 

 

Om metod och tema för 2021


Metoden för i år samlas under begreppet digitalt läsfrämjande. Detta kommer vi att lyfta på olika sätt bland annat med tips på metoder och övningar.

Valet av metod har sitt ursprung i enkätsvaren där många av er efterfrågade metoder och tips på hur man kan arbeta med träffar och läsfrämjande via webben och andra sociala kanaler. Vi kommer att lyfta detta på bland annat utbildningsdagar men även på andra sätt.

Mer information och inspiration kommer senare. 

Material och loggor

Material och loggor för 2021 kommer senare. 

Till

» Sommarbokens startsida
» Materialet och loggor
» Metodtips
» Detta är Sommarboken
» Arkiv

Vill du gå direkt till beställningsformuläret för Sommarboken 2021? 

Kontakt

Har du frågor eller funderingar hör av er till katarina.larson@vgregion.se

Visste du att Sommarboken också har en grupp på Facebook? Där kan du få kontakt med andra bibliotek och utbyta idéer.

-1