• Barnensbibliotek
  • Webb

Hej Sommarboken 2021Vad är Sommarboken? 

Sommarboken är ett läsfrämjande biblioteksprojekt som vill uppmuntra lustfylld läsning under sommaren! Barnens läsning ska vara kravlös. Allt är tillåtet att läsa - hur mycket eller hur litet man vill. Sommarboken riktar sig till barn mellan 8 och 12 år.

Sommarbokens kärna är den fria läsningen utanför skolan. Projektet prövar nya vägar för det läsfrämjande arbetet som motiverar läsovana och dessutom utvecklar den vuxna läsfrämjaren och bibliotekarieprofessionen.

Boksamtalet är centralt för Sommarboken. Forskning visar att boksamtal utvecklar läsförståelse på ett positivt sätt och kan göra att läsaren vågar pröva nytt och växa som läsare.

Bakgrund

Bibliotek över hela Sverige jobbar i dag aktivt med sommarläsning, men många bibliotekarier uttrycker också en viss trötthet på att ständigt hitta på nytt. Det har funnits en önskan om ny inspiration och centralt producerat kampanjmaterial och en inspirationsbank kring hur man kan arbeta med och vidare utveckla sommarbokskonceptet. Tanken med Sommarboken är att konceptet ska ge en skjuts och möjlighet att göra det enklare att dra i gång sommarboksprojekt och på så sätt locka fler barn till läsning. 

Projektet startade 2012, då deltog fem pilotbibliotek från Västra Götalandsregionen. Sommarboken har sedan utvecklats till ett nationellt projekt och sedan 2017 drivs det av förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen med stöd från Kulturrådet. 

 

2021 ses vi ut i det vilda!

2021 års tema blir Ut i det vilda. Det har tagits fram i samarbete med barn från bokklubbarna på Eksjö stadsbibliotek och Lilla Edets bibliotek. Det blev ett tema som vi tänker innefattar en hel del. Allt från ett uteliv med naturen runt om oss till det positivt galna och vilda som vi alla känner och behöver uttrycka ibland. Att få skratta och ha kul.

Metod

Fokus ligger på fler än en metod som samlas under begreppet digitalt läsfrämjande. Att vi valt detta fokus har sitt ursprung i enkätsvaren där många av er efterfrågade metoder och tips på hur man kan arbeta med träffar och läsfrämjande via webben och andra sociala kanaler. Vi kommer att lyfta detta på bland annat utbildningsdagar men även på andra sätt.

Beställning av Sommarbokspaket

Den första december öppnar vi beställningsformuläret som i år ser lite annorlunda ut. Inför 2021 provar vi att enbart ha ett paket som ni kan beställa.
Paketet kostar 1500 kr (exkl moms) och innehåller 50 påsar, 100 bokmärken, 50 festivalarmband och 50 pysselfoldrar. Vi kommer dessutom att i varje paket skicka med någon form av skyltmaterial som kan användas både inne och ute. Vi förstår att många har haft sina träffar utomhus och kanske får vi även tänka så inför 2021.

När du har beställt materialet skickar vi dig uppdateringar om materialet och metodtips via mejl. Du har också tillgång till massvis av metodhandledning, litteraturtips och inspiration här på sommarboken.se.

Beställningar kan göras t.om. 14 mars. Till beställningsformulär

Man kan också delta utan att köpa materialet. Loggan är fri att använda om man accepterar villkoren om fri kravlös läsning och ordnar träffar där barnen ges möjlighet att prata om böcker.

Villkor

För att få vara med i kampanjen och använda Sommarboken-material ska biblioteket se till:

- Att barnens läsning är kravlös och utan motprestation från bibliotekets sida. Allt är tillåtet att läsa – hur mycket eller hur litet man vill.

- Att ge barn möjlighet att prata och samtala om sin läsning med varandra.

- Att använda metoder som boksamtal eller liknande för att utveckla det litterära samtalet.

Biblioteken som deltar förbinder sig att arrangera minst 3 träffar under sommaren. Det litterära samtalet ska vara i centrum vilket innebär att barnen på olika sätt ska få möjlighet att prata om sin läsning med varandra och en bibliotekarie.

Sammanställningen av enkäter från Sommarboken 2020

Corona påverkade tydligt bibliotekens verksamheter under sommaren 2020. Med hjälp av olika strategier har ändå Sommarboksträffar genomförts. För de bibliotek som inte har haft träffar har ändå kunnat lösa sitt arbete med att inspirera till läsning. Har man inte kunnat vara inne på grund av smittorisken har träffarna flyttats utomhus. Gemensamt för alla bibliotek har varit att få till någon form av aktiviteter med läsning i fokus, för barnens skull.

Vill du läsa sammanställningen? Till rapporten

Idéerna bakom Sommarboksprojektet

2011 kom Åse Hedemarks rapport Barn berättar (Svensk Biblioteksförening) - en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek som gav inspiration till att söka projektmedel för Sommarboken. De barn som deltar i Hedemarks undersökning ger uttryck för att läsning i skolan upplevs som tråkig. Detta har vi tagit fasta på i vår projekansökan. Vi vill lyfta bibliotekets verksamhet och stimulera barns läsning utanför skolan. Sommarboken sätter fokus på lustläsning som inte är bunden till prestation. 

2012 startade Sommarboken som ett pilotprojekt på fem folkbibliotek. 2013 var 36 kommuner med, från Jokkmokk till Vaggeryd. Vi kunde sprida 3000 lådor, 10 000 foldrar och 150 vepor över landet. 2015 deltog 225 bibliotek och filialer. 2016 ännu fler. 
Från och med 2017 driver Kultur i Väst Sommarboken i egen regi. Sommaren 2019 medverkade 230 bibliotek/filialer från hela Sverige och nådde minst 7 800 barn. Försäljningen av material sker till självkostnadspris.

Bibliotek över hela Sverige jobbar i dag aktivt med sommarläsning. Aktiviteten heter lite olika men med temat sommar, sommarlov och läsning. Bibliotekarier tar fram material och prövar ständigt nya modeller. Men många bibliotekarier uttrycker också en viss trötthet på att ständigt hitta på nytt. Det har funnits en önskan om ny inspiration och centralt producerat kampanjmaterial och en "inspirationsbank" kring hur man kan arbeta med och vidare utveckla sommarbokskonceptet. Tanken är att en nationell lansering av Sommarboken skall ge en skjuts och möjlighet att göra det enklare att dra i gång sommarboksprojekten och på så sätt locka fler barn till läsning.

Målet med Sommarboken är att:

- Att få fler barn 8-12 år att lustläsa under sommaren.

- Att barnens läsning är kravlös och utan motprestation från bibliotekets sida. Allt är tillåtet att läsa – hur mycket eller hur litet man vill.

- Att ge barn möjlighet att prata och samtala om sin läsning med varandra.

- Att använda metoder som boksamtal eller liknande för att utveckla det litterära samtalet.

Rapporter om Sommarboken

 

Handboken Lust till läsning

Lust till läsning

Beställ gärna Lust till läsning. En metodhandbok för Sommarboken - eller hur du pratar med barn om böcker och läsning. Maila antal och adress till marion.hyden@kulturivast.se

Handboken finns också att ladda ner som pdf Lust till läsning. En metodhandbok för Sommarboken.


Sommarboken - att komma in i dom andras läsningar

Att komma in i dom andras läsning

Under sommaren 2014 var Linnéa Lindsköld följeforskare till projektet Sommarboken med uppdrag att undersöka barns upplevelser och erfarenheter av Sommarboken. Utifrån intervjuer med barn i fokusgrupper kan hon visa på att kravlös läsning och att ha möjlighet att prata om det man läst ger positiva effekter. 

Linnéa Lindsköld är fil. dr i biblioteks- och informationsvetenskap och arbetar även som lektor på Bibliotekshögskolan i Borås. 

Rapporten finns att ladda ner som pdf Sommarboken - att komma in i dom andras läsning

Lästips

» Att bli en sån som läser (pdf) Catarina Schmidt, Örebro Studies in Education 44. 2013.

» Sommaren dödar kunskap - bloggpost, Per Axbom. 2010.

» Statistik över läsning (PIRLS, PISA). 2020.

» 17 skäl för barnboken (Barnboksakademin)

» Sommarlovsboken – vad barn själva väljer att läsa, Anita Persson Kandidatuppsats 2012:87, Högskolan i Borås

» Inte läsa bara för att politikerna säger det! – Barnbibliotekariers inställning till fritidsläsning och erfarenheter från Sommarboken.
Annelie Lehnberg, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS), Kandidatuppsats 2014:2

Sommarboken i andra länder

» Sommerbogen, Danmark

» Collaborative Summer Library Program, USA

» Reading rocket, USA
"Reading Rockets is a national multimedia literacy initiative offering information and resources on how young kids learn to read, why so many struggle, and how caring adults can help."

» Summer reading, NY Public Library

» Summer Reading Club, Australien 

» Ferienlesclub, Tyskland

Tipsa oss gärna om fler!

Dokumentation


» Sommarbokens utvärdering av 2020 - läs pdf här

» Sommarbokens utvärdering av 2019 - läs pdf här  

» Sommarbokens utvärdering av 2018 - läs pdf här

» Sommarbokens utvärdering av 2017 - läs pdf här

» Sommarbokens utvärdering av 2016 - läs pdf här

» Sommarbokens utvärdering av 2015 - läs pdf här

» Paper om Sommarboken till Mötesplats 2013, Borås

» Sommarbokens utvärdering av 2013 - läs pdf här

» Dokumentation från utvärderingskonferens 2013

» Loggbok från pilotbiblioteken  2012

» Powerpoint om sommarboken

» Ansökan Sommarboken år 1

» Redovisning till KUR sommarboken år 1

» En liten rapport Sommarboken inför  år 2

Till

» Sommarbokens startsida
» Materialet och loggor
» Metodtips
» Detta är Sommarboken
» Arkiv

Vill du gå direkt till beställningsformuläret för Sommarboken 2021? 

Kontakt

Har du frågor eller funderingar hör av er till katarina.larson@vgregion.se

Visste du att Sommarboken också har en grupp på Facebook? Där kan du få kontakt med andra bibliotek och utbyta idéer.

-1