Hoppa direkt till innehåll
  • Barnensbibliotek
  • Webb

Hej Sommarboken 2021Vad är Sommarboken? 

Sommarboken är ett läsfrämjande biblioteksprojekt som vill uppmuntra lustfylld läsning under sommaren! Barnens läsning ska vara kravlös. Allt är tillåtet att läsa - hur mycket eller hur litet man vill. Sommarboken riktar sig till barn mellan 8 och 12 år.

Sommarbokens kärna är den fria läsningen utanför skolan. Projektet prövar nya vägar och metoder för det läsfrämjande arbetet som motiverar läsovana och dessutom utvecklar den vuxna läsfrämjaren och bibliotekarieprofessionen.

Boksamtalet är centralt för Sommarboken. Forskning visar att boksamtal utvecklar läsförståelse på ett positivt sätt och kan göra att läsaren vågar pröva nytt och växa som läsare.


Idéerna bakom Sommarboksprojektet

2011 kom Åse Hedemarks rapport Barn berättar (Svensk Biblioteksförening) - en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek som gav inspiration till förvaltningen att söka projektmedel för ett sommarläsningsprojket -Sommarboken. De barn som deltar i Hedemarks undersökning ger uttryck för att läsning i skolan upplevs som tråkig och att de ville prata om vad de läst.
Dessutom hade det framkommit önskemål från regionens bibliotek om ny inspiration och centralt producerat kampanjmaterial och en inspirationsbank kring hur man skulle kunna arbeta med och utveckla det arbete som gjordes för barns läsfrämjande under sommaren. dessa tankar formade Sommarboken.

2012 startade Sommarboken som ett pilotprojekt på fem folkbibliotek i Västra Götalandsregionen. Från och med 2017 driver Förvaltningen för kulturutveckling projektet Sommarboken i egen regi. Sommaren 2021 medverkade bibliotek/filialer från hela Sverige och nådde minst 16 000 barn. 

Sommarbokens fokus är lustläsning som inte är bunden till prestation. 

Tanken med Sommarboken är att det ska vara ett koncept ger skjuts åt och en möjlighet för biblioteken att göra det enklare att dra i gång aktiviter kopplat till lustläsning och på så sätt locka fler barn till berättelser av olika slag.

Tema 2021

2021 års tema var Ut i det vilda. Det togs fram i samarbete med barn från bokklubbarna på Eksjö stadsbibliotek och Lilla Edets bibliotek. Det blev ett tema som kunde innefatta allt från ett uteliv i naturen till det positivt galna och vilda som vi alla känner och behöver uttrycka ibland. Att få skratta och ha kul. I synnehet i pandemitider.

Metod 2021

Årets metod samlades under begreppet digitalt läsfrämjande. Detta uppmärksammades på olika sätt bland annat gjorde Tobias Gard, författare och skolbibliotekarie en sammanställning med  tio tips på metoder och övningar där digitala kanaler fungerar som kontakten mellan bibliotekarien och barnen.

Valet av metod har sitt ursprung i den enkät som skickas ut till biblioteken efter varje sommar. Svaren från sommaren 2020 visade på en stor efterfrågan av metoder och tips på hur man kan arbeta med träffar och läsfrämjande via webben och andra sociala kanaler. 

Material

Sommarboken erbjuder biblioteken att beställa Sommarbokspaket för att rama in och förtydliga att här pågår en Sommarboksträff. Sista datum för beställning av dessa paket infaller i mitten på mars varje år.

Man kan också delta utan att köpa materialet. Loggan är fri att använda om man accepterar villkoren om fri kravlös läsning och ordnar träffar där barnen ges möjlighet att prata om böcker. Material och loggor hittar du här.

Villkor

För att få vara med i kampanjen och använda Sommarbokens material ska biblioteket se till:

- Att barnens läsning är kravlös och utan motprestation från bibliotekets sida. Allt är tillåtet att läsa – hur mycket eller hur litet man vill.

- Att ge barn möjlighet att prata och samtala om sin läsning med varandra och en bibliotekarie.

- Att använda metoder som boksamtal eller liknande för att utveckla det litterära samtalet.

Biblioteken som deltar förbinder sig att arrangera minst 3 träffar under sommaren (pandemisomrarna 2020-2121 gällde inte detta). 

Sammanställningen av enkäter från Sommarboken 2021

I slutet av september kommer resultaten från sommaren 2021 att presenteras här.

Sammanställning från 2020

Corona påverkade tydligt bibliotekens verksamheter under sommaren 2020. Med hjälp av olika strategier har ändå Sommarboksträffar genomförts. För de bibliotek som inte har haft träffar har ändå kunnat lösa sitt arbete med att inspirera till läsning. Har man inte kunnat vara inne på grund av smittorisken har träffarna flyttats utomhus. Gemensamt för alla bibliotek har varit att få till någon form av aktiviteter med läsning i fokus, för barnens skull.

Vill du läsa sammanställningen? Till rapporten

Frågor och svar om Sommarboken

Till vilka åldrar vänder sig Sommarboken?
Materialet och metoden är uttänkt för åldersgruppen 8-12. 

När pågår Sommarboken?
2022 pågår kampanjen mellan 13/6 - 28/8 
Lokala variationer kan såklart förekomma.

Kostar det nåt?
Ja. 1500:-/paket exkl moms.
Man kan delta utan att köpa materialet. Loggan är fri att använda om man accepterar villkoren om fri kravlös läsning och ordnar träffar där barnen ges möjlighet att prata om böcker.

Vad innehåller paketet?
Paketet innehåller: 50 Sommarbokenpåsar, 50 pysselfoldrar, 50 festivalarmband med loggan och 100 bokmärken.

Kan vi återanvända förra årets material – vi har kvar?
Självklart!

Kan vi köpa delar av paketet?
Nej. 

När kommer materialet?
Målet är att ni har det senast två veckor innan kampanjstart.

Kan man komplettera sin beställning om materialet inte räcker?
Nej, vi kan tyvärr inte hålla ett lager med material.

Kan vi trycka egna kassar eller påsar?
Absolut. Tryckfiler med loggan finns. 

Blir det nåt pysselhäfte?
Den 1 december 2021 vet vi men man kan alltid använda tidigare års pyssel. Kolla i Arkivet.

Hur många träffar är minimum?
Tre, inklusive uppstart och avslutning.  Minst en träff för barnen att träffas och prata om böcker alltså. Träffarna behöver inte vara så märkvärdiga.  Måste inte ordnas av barnbibliotekarien :)
 

Har ni några tips på hur man kan göra?
Ja börja med att titta på Materialsidan.  Tobias Gard idéhandbok och metodhandboken Lust till läsning (finns nedan) är bra tips. Samt
 » Arbeta med sommarboken: Metoder, tankar, idéer kring Sommarboken. (.doc)

Rapporter om Sommarboken

 

Handboken Lust till läsning

Lust till läsning

Ladda gärna ner pdf:en Lust till läsning. En metodhandbok för Sommarboken - eller hur du pratar med barn om böcker och läsning. 

Lust till läsning. En metodhandbok för Sommarboken.


Sommarboken - att komma in i dom andras läsningar

Att komma in i dom andras läsning

Under sommaren 2014 var Linnéa Lindsköld följeforskare till projektet Sommarboken med uppdrag att undersöka barns upplevelser och erfarenheter av Sommarboken. Utifrån intervjuer med barn i fokusgrupper kan hon visa på att kravlös läsning och att ha möjlighet att prata om det man läst ger positiva effekter. 

Linnéa Lindsköld är fil. dr i biblioteks- och informationsvetenskap och arbetar även som lektor på Bibliotekshögskolan i Borås. 

Rapporten finns att ladda ner som pdf Sommarboken - att komma in i dom andras läsning

Lästips

» Statistik över läsning (PIRLS, PISA). 2020.

» 17 skäl för barnboken (Barnboksakademin)

» Sommarlovsboken – vad barn själva väljer att läsa, Anita Persson Kandidatuppsats 2012:87, Högskolan i Borås

» Inte läsa bara för att politikerna säger det! – Barnbibliotekariers inställning till fritidsläsning och erfarenheter från Sommarboken.
Annelie Lehnberg, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS), Kandidatuppsats 2014:2

Sommarboken i andra länder

» Sommerles, Norge

» Collaborative Summer Library Program, USA

» Reading rocket, USA
"Reading Rockets is a national multimedia literacy initiative offering information and resources on how young kids learn to read, why so many struggle, and how caring adults can help."

» Summer reading, NY Public Library

» Summer Reading Club, Australien 

» Ferienlesclub, Tyskland

Tipsa oss gärna om fler!

Dokumentation


» Sommarbokens utvärdering av 2020 - läs pdf här

» Sommarbokens utvärdering av 2019 - läs pdf här  

» Sommarbokens utvärdering av 2018 - läs pdf här

» Sommarbokens utvärdering av 2017 - läs pdf här

» Sommarbokens utvärdering av 2016 - läs pdf här

» Sommarbokens utvärdering av 2015 - läs pdf här

» Paper om Sommarboken till Mötesplats 2013, Borås

» Sommarbokens utvärdering av 2013 - läs pdf här

» Dokumentation från utvärderingskonferens 2013

» Loggbok från pilotbiblioteken  2012

» Powerpoint om sommarboken

» Ansökan Sommarboken år 1

» Redovisning till KUR sommarboken år 1

» En liten rapport Sommarboken inför  år 2

Till dig som är bibliotekarie


» Sommarbokens startsida
» Om Sommarboken
» Material och loggor
» Sommarbokens tidigare material
» Information in English

Kontakt

Har du frågor eller funderingar hör av er till katarina.larson@vgregion.se

Visste du att Sommarboken också har en grupp på Facebook? Där kan du få kontakt med andra bibliotek och utbyta idéer.

-1