Hoppa direkt till innehåll
  • Barnensbibliotek
  • Webb

Vad är Sommarboken? 

Sommarboken är ett läsfrämjande biblioteksprojekt som vill uppmuntra lustfylld läsning under sommaren! Här kan du som bibliotekarie få mer information om syftet med Sommarboken och hur ditt bibliotek kan delta.

 

Barnens läsning ska vara kravlös. Allt är tillåtet att läsa - hur mycket eller hur litet man vill. Sommarboken riktar sig till barn mellan 8 och 12 år.

Sommarbokens kärna är den fria läsningen utanför skolan. Projektet prövar nya vägar och metoder för det läsfrämjande arbetet som motiverar läsovana och dessutom utvecklar den vuxna läsfrämjaren och bibliotekarieprofessionen.

Boksamtalet är centralt för Sommarboken. Forskning visar att boksamtal utvecklar läsförståelse på ett positivt sätt och kan göra att läsaren vågar pröva nytt och växa som läsare.


Idéerna bakom Sommarboksprojektet

2011 kom Åse Hedemarks rapport Barn berättar (Svensk Biblioteksförening) - en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek som gav inspiration till förvaltningen att söka projektmedel för ett sommarläsningsprojket -Sommarboken. De barn som deltar i Hedemarks undersökning ger uttryck för att läsning i skolan upplevs som tråkig och att de ville prata om vad de läst.
Dessutom hade det framkommit önskemål från regionens bibliotek om ny inspiration och centralt producerat kampanjmaterial och en inspirationsbank kring hur man skulle kunna arbeta med och utveckla det arbete som gjordes för barns läsfrämjande under sommaren. dessa tankar formade Sommarboken.

2012 startade Sommarboken som ett pilotprojekt på fem folkbibliotek i Västra Götalandsregionen. Från och med 2017 driver Förvaltningen för kulturutveckling projektet Sommarboken i egen regi. Sommaren 2021 medverkade bibliotek/filialer från hela Sverige och nådde minst 16 000 barn. 

Sommarbokens fokus är lustläsning som inte är bunden till prestation. 

Tanken med Sommarboken är att det ska vara ett koncept ger skjuts åt och en möjlighet för biblioteken att göra det enklare att dra i gång aktiviter kopplat till lustläsning och på så sätt locka fler barn till berättelser av olika slag.

 

Sommarboken erbjuder biblioteken att beställa Sommarbokspaket för att rama in och förtydliga att här pågår en Sommarboksträff. Sista datum för beställning av dessa paket infaller i mitten på mars varje år.

Man kan också delta utan att köpa materialet. Loggan är fri att använda om man accepterar villkoren om fri kravlös läsning och ordnar träffar där barnen ges möjlighet att prata om böcker.

Material och loggor hittar du här

 

Villkor

För att få vara med i kampanjen och använda Sommarbokens material ska biblioteket se till:

- Att barnens läsning är kravlös och utan motprestation från bibliotekets sida. Allt är tillåtet att läsa – hur mycket eller hur litet man vill.

- Att ge barn möjlighet att prata och samtala om sin läsning med varandra och en bibliotekarie.

- Att använda metoder som boksamtal eller liknande för att utveckla det litterära samtalet.

Biblioteken som deltar förbinder sig att arrangera minst 3 träffar under sommaren (pandemisomrarna 2020-2021 gällde inte detta).

 

Vill du beställa Sommarbokenpaket till ditt bibliotek? Beställ här (extern länk)

Frågor och svar om Sommarboken

Till vilka åldrar vänder sig Sommarboken?
Materialet och metoden är uttänkt för åldersgruppen 8-12. 

När pågår Sommarboken?
2024 pågår kampanjen mellan 10/6 - 31/8 
Lokala variationer kan självklart förekomma.

Kostar det nåt?
Ja. 1700:-/paket exkl moms.
Man kan delta utan att köpa materialet. Loggan är fri att använda om man accepterar villkoren om fri kravlös läsning och ordnar träffar där barnen ges möjlighet att prata om böcker.

Vad innehåller paketet?
Paketet innehåller: 50 Sommarbokenpåsar, 50 kluringfoldrar, 50 enkla skriv/rithäften och 50 bokmärken.

Kan vi återanvända förra årets material vi har kvar?
Självklart!

Kan vi köpa delar av paketet?
Nej. 

När kommer materialet?
Målet är att ni har det senast två veckor innan kampanjstart.

Kan man komplettera sin beställning om materialet inte räcker?
Nej, vi kan tyvärr inte hålla ett lager med material.

Kan vi trycka egna kassar eller påsar?
Absolut. Tryckfiler med loggan finns. 

Hur många träffar är minimum?
Tre, inklusive uppstart och avslutning. Det innebär att under sommaren bör minst en träff planeras.

Har ni några tips på vad man kan göra på träffarna?
Ja, absolut! Under ett webbinarium 5 mars 2024 kommer vi att tipsa om innehåll till träffarna och bland annat inför 2021:s tema skapades en del handböcker och hjälp till träffarna. Även i metodhandboken Lust till läsning finns många bra tips.

» Sommarboken, surfplattor och smartphones av Tobias Gard (pdf)

» Tips på utomhuspyssel eller DIY

» Tips på enkla lekar utomhus

Skrivet om Sommarboken

Handboken Lust till läsning

Lust till läsning

Ladda gärna ner pdf:en Lust till läsning. En metodhandbok för Sommarboken - eller hur du pratar med barn om böcker och läsning. 

Lust till läsning. En metodhandbok för Sommarboken (pdf)


Sommarboken - att komma in i dom andras läsningar

Att komma in i dom andras läsning

Under sommaren 2014 var Linnéa Lindsköld följeforskare till projektet Sommarboken med uppdrag att undersöka barns upplevelser och erfarenheter av Sommarboken. Utifrån intervjuer med barn i fokusgrupper kan hon visa på att kravlös läsning och att ha möjlighet att prata om det man läst ger positiva effekter. 

Linnéa Lindsköld är fil. dr i biblioteks- och informationsvetenskap och arbetar även som lektor på Bibliotekshögskolan i Borås. 

Rapporten finns att ladda ner som pdf Sommarboken - att komma in i dom andras läsning

Dokumentation

» Sommarbokens utvärdering av 2021 - läs pdf här

» Sommarbokens utvärdering av 2020 - läs pdf här

» Sommarbokens utvärdering av 2019 - läs pdf här  

» Sommarbokens utvärdering av 2018 - läs pdf här

» Sommarbokens utvärdering av 2017 - läs pdf här

» Sommarbokens utvärdering av 2016 - läs pdf här

» Sommarbokens utvärdering av 2015 - läs pdf här

» Sommarbokens utvärdering av 2013 - läs pdf här

 

Fler dokument:

Paper om Sommarboken till Mötesplats 2013, Borås, Dokumentation från utvärderingskonferens 2013, Loggbok från pilotbiblioteken 2012, Powerpoint om sommarbokenAnsökan Sommarboken år 1Redovisning till KUR sommarboken år 1En liten rapport Sommarboken inför år 2

Till dig som är bibliotekarie


» Sommarbokens startsida (riktat till barn)
» Information och material till dig som använder Sommarboken
» Om Sommarboken
» Sommarbokens tidigare material
» Information in English

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Kontakta: katarina.larson@vgregion.se

Visste du att Sommarboken också har en grupp på Facebook? Där kan du få kontakt med andra bibliotek och utbyta idéer.

-1