Hoppa direkt till innehåll
En spiral med texten Vad kan du om portaler?

 

Vad kan du om portaler?

Här börjar den långa frågepromenaden.

Är du redo?

 

 

1

 NÄSTA FRÅGA  »

En uppslagen bok. I boken växer blommor och träd och en bäck rinner genom den.

Fråga 1.

 

Vilka namn hör hemma i vilken sagovärld?

 

1. Aslan
2. Hattmakaren
3. Tengil
4. Linus och Lionora
A. Nangijala
B. Hinsides
C. Narnia
D. Underlandet

 

-1