Hoppa direkt till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse
 

Västra Götalandsregionens Förvaltningen för kulturutveckling står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur barnensbibliotek.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Värt att notera är att barnensbibliotek.se befinner sig mitt i en utvecklingsperiod och att punkterna under redogörelsen skall vara avklarade när lansering av ny sajt är på plats i årsskiftet 2022-23.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som i dag inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från barnensbibliotek.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Svarstiden är normalt 2-3 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till lisa@barnensbibliotek.se
Ring: 0730 63 74 59

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta  Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem att visa kontaktinformation
Problem att kontaktinformation inte alltid visas tydligt på alla sidor. 

Problem vid uppmärkning av html element.
Det finns många sidor som inte har uppmärkta rubriker eller fel hierarkisk ordning på rubriknivåerna.

Problem med kontraster
Det finns länkar och andra delar av webbplatsen som inte har tydliga kontraster.

Problem vid navigering på webbplatsen
Problem vid navigering på webbplatsen genom att enbart använda tangentbordet på en dator. Det går att navigera i menyer och den huvudsakliga informationen, men vissa funktioner är inte åtkomliga via tangentbordet.

En fullständig självskattningsredogörelse finns att läsa i denna granskningsrapport

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 januari 2023.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av barnensbibliotek.se. Senaste bedömningen gjordes den 23 mars 2022.

 

Granskningsmetod
Granskningsrapport
Rapport självtest

-1