Välj söksätt
  • Barnensbibliotek
  • Webb
Search
 

Var med i Svensk biblioteksförenings expertnätverk

Läs om alla expertnätverk

Svensk biblioteksförenings nätverk för barnbibliotek
Kontaktperson: Linnea Björkman
Adress till E-postlistan: nv_barnbibliotek@lists.biblioteksforeningen.se

Svensk biblioteksförenings nätverk för Bibliotek som har äppelhyllor
Kontaktperson Anna Fahlbeck
E-postlista: nv_appelhyllor@lists.biblioteksforeningen.se

Expertnätverket Barn Bibliotek Webb la vi ner nov 2018 då vi tyckte att syftet med nätverket uppfyllts.

VILLKOR
Du måste vara enskild medlem i föreningen. Tips: Låt din arbetsgivare betala avgiften. De pengarna är snabbt intjänade om du går på någon av föreningens konferenser.

ANMÄLAN (GÄLLER ALLA NÄTVERK)
Skicka ett mail till info@svbib.se och ange dels vilket/vilka nätverk du anmäler dig till, dels dina egna kontaktuppgifter.

Nätverket barnbiblist är nedlagd. 

 

Fler resurser

Affischer

Äppelhyllesidorna

Forskning

-1