Välj söksätt
  • Barnensbibliotek
  • Webb
Search
 

Sidor för vuxna som arbetar i verksamheter riktat till barn - info riktat främst till bibliotek

 

Nyheter - Äppelhylla

» Nyheter
» Medier och material
» Metoder och verksamhet
» Äppelväskor och andra språkstimulerande medier och metoder 
» Loggan och foldrar
» Forskning, uppsatser
» Lagar och regler
» Expertnätverket och dokument
» Historik
» Länkar till organisationer och myndigheter

 

Vi har en egen Äppelhylla-sida med information riktat till barn och deras vuxna. Den hittar du under Boktips - Äppelhyllan. Till sidan

» Pino förlag har gratis nerladdningsbara blad med teckenstöd till flera av sina böcker. Ni hittar det på https://pino.se/Pedagogik

» Frekvens Saknas, är ett spel (app) utvecklat av Högskolan i Skövde. Spelet är anpassade för att även kunna spelas av personer med nedsatt syn eller andra funktionsvariationer. Även en engelsk version finns. Endast för iOs.

» Rapport Funkar det? – bibliotekens verksamhet för en dubbelt prioriterad grupp från Regionbibliotek Stockholm, 2018.

 

-1