Hoppa direkt till innehåll

Logga för Äppelhyllan med texten: tips för bibliotek

Äppelväskor, Äppelkassar, Språkpuffar, Språkpiller och andra språkstimulerande medier och metoder

 

Här har vi samlat olika sätt att arbeta språkstimulerande.

Gör en Äppelväska eller Äppelkasse

Syftet med väskan är att erbjuda de barn som behöver så, fler ingångar till barnboken. Välfyllda kassar eller väskor med olika material för utlåning till förskolor och särskolor är en bra metod. Samarbeta med logopeder och talpedagoger om innehållet i kassarna/väskorna. 

» Inköpstips: Hatten förlags språkväskor / Språka mers språkkassar

Äppelväska. Foto Eva Fred

Äppelkasse och Bokrecept

Minabibliotek (Umeåregionen) har märkt upp sina Äppelkassar i katalogen. Sök på "Äppelkasse".
Minabibliotek har också en lista på bokrecept. . Titlarna som ingår i bokrecepten passar bra för att träna olika förmågor hos barn.
Anna Croné har ett nyhetsbrev kring Äppelhyllan. Vill du prenumerar på det så maila Anna. anna.crone @ umea.se
Anna har gjort en "slips" med info om Äppelkassarna (.doc)

Språkväskor och Språkpiller

I Linköping har man flera olika Språkväskor, allt från de populära Babblarna till nya spel och leksaker. Dessa har tagits fram i samarbete med särskolan, logopeder och talpedagoger. Dessutom samarbetar man med logopeder kring Språkpiller - bilderböcker på recept. Språkpiller kan vara en del av den behandling logopeden erbjuder barn med försenad språkutveckling för språklig stimulans och träning i hemmet. Böckerna lånas på biblioteket. De olika boklistorna hittar du i högerspalten på sidan vi länkar till.
Kontakta Anna Fahlbeck om du vill veta mer: anna.fahlbeck @ linkoping.se

Språka Mera-påsar

Språka mer har material för lekfull språkstimulans, främst olika typer av språkpåsar, men har även utvecklat
4 appar för träning av olika språkliga områden. Språka Mera-påsarna innehåller manual med tecken som stöd. 
www.sprakamera.se 

Språkpiller i Gävleborg

Ett bra urval språktränande böcker har granskats av två yrkesgrupper, logopeder och barnbibliotekarier. Enkla, lättförståeliga, språkstimulerande böcker som tränar barnets språk t ex meningsbyggnad, ordförråd, begrepp, uttal och kommunikation. Gävleborg har också listat vilka böcker som finns på andra språk. Till Språkpillerlistorna.

Språkkedjan

I Halland finns projektet Språkkedjan. Här finns ingen bokförteckning men väl en innehållsförteckning och mer info om projektet.

Språkpuffen

Språkpuffen är ett samarbete mellan logopeder, kommunbibliotek och Kultur i Väst i Västra Götalandsregionen. Språkpuffen kan vara en del av den behandling logopeden erbjuder barn med försenad språkutveckling. Språkpuffen är böcker som barnet får puffade för sig på rekommendation från logoped för språklig stimulans och träning i hemmet. Böckerna lånas på biblioteket. Här finns listor med förslag på böcker utifrån olika träningsbehov.

Babblarna-kassar

Alla folkbibliotek i Göteborg har "Babblarna-kassar" för utlån. Hatten förlag

Temakassar

Härryda kommun har tagit fram små väskor med olika teman som innehåller böcker och docka.

Äppelväskor med böcker och docka

Fyra äppelväskor

 






 

 

Äppelväskor med Alfons

Äppelkasse 

I Kungsbacka skapade vi en särskild äppelkasse. På framsidan sydde vi på ett rött äpplet med fnas, skalk och blad - lockande att ta på för känsliga fingrar.

Innehållet är valt med utgångspunkt från Tuppen vill ha av Lars Klinting och innehåller:
- bilderboken i original
- MTM:s taktila version med punktskrift
- mjuka djur och saker ur berättelsen - köpta i leksaksaffärer
- en ordbok med teckenspråk
- information om punktskrift och teckenspråk

Just denna äppelkasse finns inte att köpa. Gör en själv, eller köp färdigsydd kasse och tryck eller måla äpplen
En äppelkasse kan exempelvis innehålla bilderbok i original, taktil version, mjuka djur ur berättelsen och en ordbok med teckenspråk.

Man kan läsa, känna, leka och använda tecken för att förstärka sagan. Allt detta tillsammans gör berättelsen mer tillgänglig för barn med syn- och hörselnedsättning eller funktionshinder. Med kassen kan man möta många olika behov och dessutom glädja alla andra barn som här lär känna nya språk. Den kan även vara en väg till svenska språket för invandrarbarn. Kassen bidrar på så sätt både till att öka förståelse mellan barn och att stimulera till nya läsupplevelser.

 

 

 

 

 

Fler kassar

Teckenspråk:

  • litteratur på teckenspråk, som barnböckerna om Totte och Max
  • dvd - film med teckentolkade sagor
  • sånger med tecken som stöd
  • material från Sveriges Dövas Riksförbund, till exempel pussel och kartor med teckenalfabetet
  • datorprogram med teckenspråk som har olika svårighetsgrad
  • ordbok med teckenspråk

Videofilmer med teckenspråk

Kanske en kasse med litteratur på teckenspråk?

Känsel:

  • bok om hur man själv gör taktilt material
  • taktil bok
  • leksaker
  • information från Synskadades Riksförbund

Böcker med pictogram

eller kanske böcker med bildstöd?

Andra områden:
Komponera kassar utifrån olika områden. Plocka och välj efter ålder. Exempelvis kan man samla böcker och filmer som handlar om att leva med olika funktionshinder, eller att vara annorlunda.

Väska med film och bok

Packa en väska med film, bok och lägg gärna till bildstöd - pictogram eller andra symbolbilder för de viktigaste figurerna och orden i berättelsen. De ger extra stöd för förståelsen och för samtal kring upplevelsen. Plasta in bilderna så de blir enkla att hålla i.

-1