Hoppa direkt till innehåll

Vad är en Äppelhylla?

 

Här kan du som jobbar på bibliotek, med Äppelhyllan och/eller tillgängliga medier för barn:

  • lära dig mer om vad en Äppelhylla är
  • hitta information om var du kan få tag på material
  • få tips på verksamheter för barn med funktionsnedsättning.

» Nyheter
» Medier och material
» Metoder och verksamhet
» Äppelväskor och andra språkstimulerande medier och metoder 
» Loggan och foldrar
» Forskning, uppsatser
» Lagar och regler
» Expertnätverket och dokument
» Historik
» Länkar till organisationer och myndigheter

 

Vi har en egen Äppelhylla-sida med information riktat till barn och deras vuxna. Den hittar du under Boktips - Äppelhyllan. Till sidan

Tre flickor sitter vid ett bord framför en Äppelhylla på ett bibliotek

Foto: Anna Fahlbeck

 

Äppelhyllan är en plats i biblioteket där barn kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan.

På en Äppelhylla hittar du böcker för och om barn med funktionsnedsättning. Böcker som väcker läsglädje, men också ger stöd och inspiration till dig som är vuxen. Där finns också informationsmaterial om olika funktionsnedsättningar för både barn och vuxna.

I Äppelhyllan finns medier med teckenspråk, bliss, punktskrift och pictogram. Här finns också taktilt material, talböcker, bok & talbok, skönlitteratur och ren information om olika funktionsnedsättningar. Äppelhyllan är främst för barn med funktionsnedsättning men också för deras anhöriga, pedagoger och andra som möter barnen.

Det finns olika varianter på Äppelhyllor runt om i Sverige, från enkla hyllor till hela hörnor.


 

Äppelhyllan och tillgängliga medier - så når vi ut och får hyllan att användas av Anna Fahlbeck. pdf

Vill du ha tips på Äppelhyllor och hur du får den att användas rekommenderar vi att läsa Äppelhyllan och tillgängliga medier - så når vi ut och får hyllan att användas av Anna Fahlbeck, 2016. (pdf)

 


Beskrivningar och förslag på Äppelhyllans innehåll
Läs mer under Medier och material

Metoder - verksamhet kring Äppelhyllan
Läs mer under Metoder 

Skapa en Äppelväska eller Äppelkasse
Läs mer under Äppelväskor

Om material för marknadsföring
Läs mer under Loggan och foldern


Texter på de här sidorna är ursprungligen från foldern Äppelhyllor - möten och möjligheter av Kerstin Frii. Under åren har texten omarbetats och uppdaterats många gånger. Ursprungsfoldern finns att ladda ner från Region Hallands hemsida - se under Logga och folder. Dessa sidor är senast uppdaterade våren 2020.

-1