Hoppa direkt till innehåll

Foxxy intervjuar Apmut

 

Foxxy lávve gatjádallá Abmuda birra julevsámegiellaj.
Foxxys kusin intervjuar Apmut på lulesamiska.

Text: Barnens bibliotek, september 2015.

Lyssna på intervjun:

 


Foxxy träffar Apmut, som berättar om livet som samepojke på 40-talet: att flytta efter årstiderna och allt som han får uppleva.

Hej Apmut! Hur gammal är du?
 - Jag är 10 år.

Du verkar säker på att hantera lasso! Hur har du lärt dig det?
 - Det har pappa lärt mig. Och jag blir tränad av att kasta lasso på renhorn som andra barn håller i händerna och springer med. Vi leker att dom föreställer renar.

Du får flytta en hel del, var håller du helst hus?
 - Det bästa är att få vara ute i naturen och bland renarna.

Vad är det roligaste du vet?
 - Att vara på kalvmärkning och att fara och fiska.

Går du aldrig i skolan?
 - Jodå. I 3 år har jag gått i sommarskola från mitten av juni till mitten av september och i vinterskola från början av november till slutet av april med uppehåll under jullovet. Det var tråkigt att vara borta så länge från pappa och mamma, eftersom skolan ofta var långt borta.  Nu skall jag börja 4:e klass och då behöver jag inte gå i sommarskola längre, men måste fortfarande bo på skolan under höst- och vårterminen. 

Vilket är ditt favoritgodis?
 - Det är båsskå. Eller kvanne som man säger på svenska. Vi letar båsskå vid bäckar och videsnår och jag vet många bra båsskå-ställen

Du pratar lulesamiska. Hur är det med andra samer, förstår du vad de säger?
 - En del pratar sydsamiska och en del nordsamiska. Jag förstår en del av vad de säger men inte allt.

Kan du lära mig något på lulesamiska? Vilket är det finaste ord du vet?
 - Jag tycker du skall lära dig boahtsuj. Det betyder ren och är också det vackraste ordet jag vet.

 

Foxxy lávve gatjádallá Abmuda birra julevsámegiellaj

Buoris Ábmut! Man vuoras la dån?
 - Mån lav lågev jage.

Dån la tjiehppe suohputjit! Gåk la dav oahppam?
 - Áhttje l muv bagádam. Mån hárjjánav suohppot gå ietjá máná tjårvij giedajn viehki. Mij stuvssip sij li boahttsu.

Dån jådå åvvå ednagav, gånnå ienemusát la?
 - Buoremus la miehtsen ja älon årrot.

Mij la suohttasamos dunji?
 - Miessemärkkoma ja guollima.

I gus goassak skåvlån maná?
 - Manáv. Gålmmå jage lav giesseskåvlån biehtsemáno guovddelis ragátmánnuj, ja dálvveskåvlån basádásmános vuoratjismáno ma??egähtjáj. Javllaloahpe l dal aj. Ij lim suohtas iednes ja áhtjes nåv guhkev gáhtot mavas gå skåvllå álu lij nåv mälggadin. De dal galgav nälját klássaj álgget ja de iv dárbaha giesseskåvlåv mannat, valla hähttuv ájn skåvlån årrot tjaktja- ja gidáájge.

Makkir njálgugij buoremusát lijkku?
 - Båsskåj. Dárogiellaj la kvanne. Mij åhtsåp båskåjt jåhkågáttijn ja sierggarådojn. Diedáv edna båsskåsajijt.

Dån ságasta julevsámegielav. Gåk la ietjá sámij, dádjada gus majt sij javlli?
 - Muhtema ságasti oarjjelsámegielav ja muhtema nuorttasámegielav. Dádjadav muhtemijt valla iv gájkajt.

Mij la tjáppámus báhko duv mielas?
 - Boatsoj. Dárogiellaj la ren ja tjáppámus báhko mav diedáv. 

Apmut. Illustration: Margareta Dahl Sandling och Torbjörn Sandling. 

Bokomslag: ApmutBokomslag: Apmut Ällosujtár


Böckerna om Apmut

 

Läs mer om böckerna av Apmut Ivar Kuoljok och Torbjörn Sandling. Bilderna i böckerna har Margareta Dahl Sandling och Torbjörn Sandling gjort.

Samernas flagga i rött, grönt, gult och blått

Boktips om att leva som ung same

 

Hitta boktips om samisk kultur

-1