en-USsv-SE

Om Bokjuryn

Idén till Bokjuryn kommer från Nederländerna. I Sverige startade Bokjuryn 1997 och når ut till fler och fler barn för varje år! Det är Sveriges Kulturråd som finansierar Bokjuryn.Kultur i Väst och Barnens bibliotek driver projektet.

Alla barn och unga upp till 19 år kan vara med i Bokjuryn. Varje deltagare får rösta på max fem stycken favoriter bland ALLA barn- och ungdomsböcker som kommit ut under året. Men det går också lika bra att rösta på en enda bok!

Bokjuryns årshjul
Bokjuryåret börjar i september. Då kommer Barnbokskatalogen ut, en katalog som SVeriges Kulturråd ger ut och där man har gjort ett urval av årets barn- och ungdomsböcker. Många bibliotek, skolor och förskolor använder katalogen som utgångspunkt för beställningar av böcker.

Under hösten läser man så mycket man hinner. Pedagoger och bibliotekarier ordnar aktiviteter kring läsningen tillsammans med barnen. Det kan handla om bokklubbar, bokprat, skriva boktips, göra egna bokmärken, högläsning eller rita teckningar med inspiration i böcker man har läst. Det kan man göra hemma också!

Den 1 januari 2016 är det dags att börja rösta. Röstningen stänger den 7 april 2016, så man har god tid på sig. Barn och ungdomar kan rösta själva på nätet eller i appen, det är väldigt lätt. Det är också vanligt att lärare och bibliotekarier hjälper till att rapportera in rösterna till Bokjuryn. Föräldrar eller andra vuxna kan också rapportera in röster från barn.

Sedan räknar vi rösterna. Fredagen den 22 april 2016, dagen före Världsbokdagen, berättar vi vilka böcker som har vunnit Bokjuryn 2015.

De författare som vunnit menar att det är ett av Sveriges finaste priser eftersom det är barnen som väljer sin favoritbok, inte vuxna eller litteraturkritiker.


Bokjuryn vill:

  • Stimulera barns och ungdomars läsning och läslust.
  • Visa respekt för unga människors egna bokval.
  • Skapa ett nationellt samarbete för att ge större genomslag till lokalt anpassat arbete med lässtimulans i förskolor, skolor, bibliotek.

 

Skrivet om Bokjuryn 

 

Magisteruppsats om barnbibliotekariernas syn på Bokjuryn

Bokjury 2005. Ett läsprojekt i Uppsala. 
Magisteruppsats av Emilia Forssblad

 

Barnens bibliotek och Kultur i Väst arbetade med Bokjuryn på uppdrag av Sveriges Kulturråd. 

Bokjuryn är nedlagd. 

Frågor om det som varit: 
info@barnensbibliotek.se

Frågor om framtiden: kulturradet@kulturradet.se Ange Bokjuryn i ämnesraden.

 

Så här många har varit med och röstat i Bokjuryn:

2015 - 35 500
2014 - 36 000
2013 - 35 000
2012 - 33 000
2011 - 31 000
2010 - 30 000
2009 - 29 000
2008 - 42 000
2007 - 47 000
2006 - 48 000
2005 - 48 000
2004 - 37 000
2003 - 45 000
2002 - 43 000
2001 - 57 000
2000 - 40 000
1999 - 40 000

Integritet

Bokjuryn och Barnens bibliotek lämnar inte ut några adressuppgifter på de som röstar. Ni som drar vinnare för er kommun/skola får inte heller lämna adressuppgifter vidare.

Vill ni att barnen ska skriva in sin skola istället för sin adress vid röstningen, skriv då ett streck (-) i adressfälten och en nolla (0) i fältet för telefonnummer. Då kan man inte vinna bokpriser nationellt men det går fortfarande att dra vinnare på skolan. 
Men många skolor har samma namn, låt dem ange ort då blir det lättare.

Regler

» Alla barn och unga upp till 19 år får rösta i Bokjuryn.

» Du får rösta på max 5 böcker.

» Böckerna ska vara utgivna år 2015. Är du osäker, gå in och sök på bokens titel på barnbokskatalogen.se. Det utgivningsår som står där gäller.

» Man får rösta mellan den 1 januari 2016 och den 7 april 2016.