Select the search type
  • Site
  • Web
Search
 

Om Bokjuryn

Idén till Bokjuryn kommer från Nederländerna. I Sverige startade Bokjuryn 1997 och nådde ut till fler och fler barn för varje år! Det var Sveriges Kulturråd som finansierar Bokjuryn.K ultur i Väst och Barnens bibliotek drev projektet under några år

Alla barn och unga upp till 19 år kan vara med i Bokjuryn. Varje deltagare får rösta på max fem stycken favoriter bland ALLA barn- och ungdomsböcker som kommit ut under året. Men det går också lika bra att rösta på en enda bok!

De författare som vunnit menar att det är ett av Sveriges finaste priser eftersom det är barnen som väljer sin favoritbok, inte vuxna eller litteraturkritiker.


Bokjuryn ville:

  • Stimulera barns och ungdomars läsning och läslust.
  • Visa respekt för unga människors egna bokval.
  • Skapa ett nationellt samarbete för att ge större genomslag till lokalt anpassat arbete med lässtimulans i förskolor, skolor, bibliotek.

 

Skrivet om Bokjuryn 

 

Magisteruppsats om barnbibliotekariernas syn på Bokjuryn

Bokjury 2005. Ett läsprojekt i Uppsala. 
Magisteruppsats av Emilia Forssblad

 

Barnens bibliotek och Kultur i Väst arbetade med Bokjuryn på uppdrag av Sveriges Kulturråd. 

Bokjuryn är nedlagd. 

Frågor om det som varit: 
info@barnensbibliotek.se

Frågor om framtiden: kulturradet@kulturradet.se Ange Bokjuryn i ämnesraden.

 

Så här många har varit med och röstat i Bokjuryn:

2015 - 35 500
2014 - 36 000
2013 - 35 000
2012 - 33 000
2011 - 31 000
2010 - 30 000
2009 - 29 000
2008 - 42 000
2007 - 47 000
2006 - 48 000
2005 - 48 000
2004 - 37 000
2003 - 45 000
2002 - 43 000
2001 - 57 000
2000 - 40 000
1999 - 40 000

-1