Välj söksätt
  • Barnensbibliotek
  • Webb
Search
 

 

Expertnätverket Äppelhyllor

Gå med i Svensk biblioteksförenings nätverk för Bibliotek som har äppelhyllor
Nätverket ordnar nätverksträffar regelbundet. För att få information måste du vara enskild medlem i Biblioteksföreningen och vara anmäld till expertnätverket.

Anmälan
Skicka ett mail till e-post Anna Lindahl al@biblioteksforeningen.org på Svensk Biblioteksförenings kansli och ange dels vilket/vilka nätverk du anmäler dig till, dels dina egna kontaktuppgifter. Du måste vara enskild medlem i Biblioteksföreningen, men be din arbetsgivare att stå för medlemsavgiften.
E-postlista: nv_appelhyllor@biblioteksforeningen.org

Kontakt styrgruppen : Anna Fahlbeck
Kontakt för websidorna: Katarina Dorbell

Styrgruppen består av:
Anna Fahlbeck
Linköpings stadsbibliotek,  anna.fahlbeck@linkoping.se

Anna Croné
Umeå stadsbibliotek, anna.crone@umea.se

Anna Åsell
Östersunds stadsbibliotek, anna.asell@ostersund.se

Lynn Alpberg
Gröndals och Hornstulls bibliotek, ?Stockholm, lynn.alpberg@stockholm.se

Christina Johnson
Stockholms stadsbibliotek, christina.johnson@stockholm.se

 

Historik
Kärnhusgruppen var en grupp som verkade för att förbättra bibliotekens service till barn och ungdom med funktionsnedsättning. Målgruppen var bibliotekspersonal och pedagoger. Gruppen arrangerade fortbildning, arbetade för utveckling av bibliotekens Äppelhyllor samt verkade för att bibliotekens handlingsplaner ska förbättra bibliotekens tillgänglighet för barn och unga med funktionsnedsättning.

Mellan 2012 och 2015 var Kärnhusgruppen en referensgrupp för MTM. Numera arbetar vi tillsammans inom Svensk bibloteksförening och Expertnätverket för bibliotek med Äppelhyllor. 

 

 

 

Dokumentation från Expertnätverket för bibliotek som har Äppelhylla

Nätverksträff 2017-12-08
» Inbjudan
» Schema för dagen
» Tips tillgängliga program på bibliotek 2017
» Minnesanteckningar

Foto på Äppelhyllan i Linköpings bibiotek

Foto på Äppelhyllan i Linköpings bibliotek

Nätverksträff 2016-12-15
» Inbjudan
» Minnesanteckningar
» Sammanställning gruppsamtal

 

-1