<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> <% Option Explicit %> <% Session.LCID=1053 %> <% Response.Buffer = True %> Bokjuryn 2005
 Lyssna!

Martin Widmark och Helena Willis, Tidningsmysteriet Martin Widmark och Helena Willis, Tidningsmysteriet
- vinnare i Bokjuryn 2005 7-9 år

Motivering: ”Det här är en mysteriebok som gör att man själv vill bli detektiv. Jag önskar att jag var detektiv. Jag önskar mig detektivsaker i födelsedagspresent.” Maja, 10 år.

Tillbaka till vinnarlistan