Välj söksätt
  • Barnensbibliotek
  • Webb
Search
 

Rövarspråk – ett hittepåspråk

För länge sen, typ för 100 år sedan, fanns det en pojke som hette Sture. Han brukade prata rövarspråket med sina kompisar. Det var ett hittepåspråk. Sture gifte sig många år senare med Astrid Lindgren. Hon skrev böckerna om Kalle Blomkvist, där Kalle fick prata rövarspråket och det blev väldigt poppis att prata.

Lär dig tala rövarspråk

Rövarspråket funkar bäst som talat språk. Lär man sig att prata rövarspråket kan det nästan vara omöjligt för någon som inte kan språket, att förstå. 

Efter varje konsonant lägger man till bokstaven ”o” och därefter samma konsonant en gång till. Ett vanligt ”b” blir alltså ”bob” på rövarspråket. Och ett ”v” blir ”vov”. Lolycockoka totilolol! 

Mars månads vinnare. 

Nu har vi dragit sista omgången vinnare i vår rövarspråkstävling. Grattis till er som vann! Bok kommer på posten.

Melina i Örebro
Jojagog hoharor loläsostot enon bobokok sosomom hohetoteror "dodenon momagogisoskoka kokepopsosenon". Dodenon vovaror sosupoperorbobrora!

Moa i Ås som skickat oss ett vykort med meddelandet: Loäsosa äror bobäsostot!

Simon i Åkersberga
Hohejoj jojagog hohetoteror Sosimomonon. Jojagog älolsoskokaror atottot loläsosa. Mominona fofavovororitot boböcockokeror äror Hoharorrory Popotottoteror dodomom hoharor jojagog loläsostot totrore gogånongogeror. 

Deja i Västra Ämtervik
HoHejoj BoBarornonenonsos bobiboblolototekok! JoJagog hoharor enon fofavovororitotbobokok sosomom hohetoteror HoHuror dodu totroränonaror dodinon dodrorakoke. DoDenon hohanondodlolaror omom HoHicockoke HoHisoskokeloligog HoHalolvovulolkok dodenon ToTroredodjoje ocochoh hohanonsos ololydodigoga dodrorakoke ToTanondodlolösose. DoDetot fofinonnonsos mominonsostot nonio boböcockokeror i soserorienon. JoJagog älolsoskokaror dodemom boböcockokerornona! MoMesostot foföror atottot dodetot äror momedod dodrorakokaror. ToTanondodlolösose äror joju soså sosötot!

 

 

Här är februari månads vinnare.

Grattis! En bok är på väg!

Johanna Käll
Hemligt meddelande: Jojagog hoharor loläsost enon bobokok sosomom hohetoteror Dodagogbobokok foföror alollola mominona fofanonsos.Dodenon vovaror bobrora foföror dodetot foföroresostotälolloleror etottot rorikoktotigogtot lolivov. Dodetot fofinonnonsos enon sostotororebobrororor sosomom hoharor etottot bobanondod sosomom hohetoteror Boböjojsos i bobroralolanon.

Liam Hedström
Hemligt meddelande: hohejoj! jojagog hohetoteror Loliamom, jojagogälolsoskokaror boböcockokeror. Sospopecocielolloltot sospopänonnonanondode boböcockokeror sosomom i soserorienon Goglolasosbobarornonenon. Roredodanon popå foförorsostota sosidodanon sosögogsos jojagog inon i bobokokenon.

Salwa Jassim (Salwa! Maila oss så vi får din rätta adress! Paketet kom tillbaka!)
Hemligt meddelande: HoHejoj. NoNäror jojagog loläsostote i BoBarornonenonsos BoBibobloliototekoketot atottot noni hoharor enon totävovlolinongog..popå rorövovarorsospoproråkoketot totänonkoktote jojagog vovadod momedod. SoSomom noni soseror soskokrorivoveror jojagog nonu popå rorövovarorsospoproråkoketot. ..jojagog hoharor övovatot momycockoke...jojagog totänonkoktote soskokrorivova enon inonsosänondodarore: ToTänonkok omom inonnonanon noni foförorsostotöror jojorordodenon I koklolasossosenon poproratotaror vovi omom momiloljojönon...dodäror vovi boboror ocochoh dodäror vovårora bobarornon bobarornon kokomommomeror lolevova. Omom vovi foforortotsosätottoteror kokasostota soskokroräpop i momarorkokenon..vovadod hohänondoderor dodå? VoVadod hohålolloleror noni popå momedod egogenontotloligogenon? ? NoNi foförorsostotöror erora bobarornonbobarornon lolivov! VoVadod totycockokeror noni? SoSnonälollola kokanon dodu vovarora hohjojälolpopsosamom ocochoh hohjojälolpopa jojorordode! MoMÄNoNNoNISoSKoKORoRNoNA PoPlolanonetotbobygoggogarore

Nikki Ruster
Hemligt meddelande: Loläsos momeror soså bobloliror dodu koklolokok sosomom enon bobokok + atottot dodetot äror soså kokulol!

Andra hittepåspråk

I England och i engelskspråkiga länder finns hittepåspråket Pig Latin, med sjukt krångliga regler.

My name is Eric blir Ymay amenay isway Ericway.

Usch. Det var krångligt.

 

Tack för din berättelse Kumrije!
"Hej jag heter Kumrije och pratar albanska.
När jag liten brukade jag och min bästa kompis hitta på ett eget språk. Det gjorde vi eftersom vi inte ville att någon annan skulle förstå oss.

Här kommer en liten text:
Förstårrce durrce någontinrrce avrrce detrrce härrce?

Jag skriver på mitt språk, albanska, här: Arrce porrce kuptorrce tirrce diqkarrce ?
Det står: Förstår du någonting av det här?"

 

Elna, 13 år, som bor i Ulricehamn skriver så här:
"Jag vet ett hemligt språk som ni inte har nämnt. Jag vet inte vad det heter, men det är inte jag som har kommit på det. Här kommer en liten text.
Örstårf ud ågontingn va etd ärh?
Det står “Förstår du någonting av det här?”
Du tar och hoppar över den första bokstaven i ordet och lägger till den på slutet. Det går också att lägga till den sista bokstaven först. Då hade det blivit såhär: Rförstå ud Gnågontin va tde rhä? "

Tack för tipset Elna!

 

Min mamma pratade mycket sjörövarspråket när hon var liten. Hon pratade det såpass mycket att hon kan det flytande ännu idag. I somras lärde hon mig det på stranden, det var jättekul. Jag tycker det är roligt att ni nu lär fler barn det då jag inte har några kompisar som kan.
Ibland pratade dom även baklänges.

"Jojagog gogilollolaror atottot loläsosa"
"Gaj rallig tta asäl"

//Chloe Dusén

Tack för tipset Chloe.

 

Hej! Jag heter Albina, och är 11 år. När jag var lite mindre brukade jag och min bästa kompis hitta på ett eget språk. Då gjorde vi det eftersom vi inte ville att någon annan skulle förstå oss. Så här gör man t ex  "Jag vill läsa" då tar vi bokstaven efter. Alltså : Kbn wjmm mötb. Men det blir lite svårt att uttala! Fast om det är "ö" och ska ta bokstaven efter då tar man "a".  

Tack för tipset Albina.

 

Kan du ett annat hittepåspråk?

Känner du till något hittepåspråk på ett annat språk? Eller hade dina föräldrar ett sånt hittepåspråk när de var små? Fråga dom!

Skriv gärna till oss och berätta om språket och hur man skulle skriva ”Jag gillar att läsa” eller något annat på det språket. Vi lottar ut ett bokpaket bland er som mailar eller skriver till oss!

Maila till info@barnensbibliotek.se eller skriv ett brev till:
Barnens bibliotek
Box 856
501 15 Borås

 

O Helga Natt på rövarspråket. Gogodod jojulol popå eror!

Posted by Aron Bjurström on den 8 december 2015

Denna underbara video tackar vi Aron Bjurström för! 

-1