Välj söksätt
  • Barnensbibliotek
  • Webb
Search
 

 

Fler metodtips kring att arbeta med Bokjuryn...

Tips för dig som jobbar med barn mellan 0-6 år


Älmhults bibliotek
Älmhults bibliotek arbetar med Bokjuryn på alla förskolor i kommunen. Varje förskola erbjuds att köpa ett åldersanpassat bokpaket och får delta med en eller två avdelningar. 

Jag och samordningsbibliotekarien väljer 5 titlar till bokpaketet för 1-3 åringar och 5 titlar till bokpaketet för 3-5åringar. I början av vårterminen besöker jag, samordningsbibliotekarien eller skolbibliotekarierna de olika förskolorna och presenterar böckerna. Förskolorna har böckerna tills det är dags att rösta. Röstningen sker på förskolorna och i de flesta fall får barnen rösta en och en för att undvika kompispåverkan. Därefter besöker samma person som presenterade böckerna i början förskolan igen och har då med sig den vinnande boken på den förskolan tillsammans med någon sak som knyter an till boken som förskolan får tillsammans med ett diplom. Detta blir då avslutning i Bokjuryn på förskolorna.

Vi har ett nätverk med förskolepedagoger som är läsombud. Jag och vår samordningsbibliotekarie träffar dem regelbundet. Läsombuden är sedan en länk mellan oss och de pedagoger på förskolorna som ansvarar för Bokjuryn. 

Åsa Oxenmyr, barn- och IT-bibliotekarie, Älmhult

 

Nättraby/Hasslö bibliotek
I Nättraby/Hasslö bibliotek har de jobbat med Bokjuryn i många år och på olika sätt. 2008/2009 hade en hel skola med 120 elever god tillgång till böckerna och bibliotekarien tipsade och presenterade böcker samt bokpratade om vartannat. 80 barn lämnade till slut in sina röster. Vid prisutdelningen i maj höll rektor Johan i kuverten och avslöjade vinnarna. Det hela var mycket uppskattat av både barn och lärare. 

Även en förskoleklass var inblandad i Bokjuryn. Förskoleklassen på Hasslöskolan har haft tillgång till en låda med framförallt bilderböcker. En gång i veckan har barnen kommit till biblioteket där bibliotekarien läst en av böckerna och barnen har bytt sinsemellan. Barnen har fått med sig varsin bok hem med en uppmaning till föräldrarna att läsa den minst två gånger för sina barn. När det kommer till röstningen hjälps förskolläraren och bibliotekarien åt med det praktiska. 

Lena Mattisson, bibliotekarie

 

Högsbo
När det gäller Bokjuryn så arbetar vi i Högsbo aktivt med böckerna på förskolan och lågstadiet. Alla förskolor får en låda var med böcker och alla i åk 2 får var sin låda. Dessa får de ha från november till april och nästan alla är med och röstar på sina favoriter. Rösterna lämnar de till mig i april. Just nu sitter jag och räknar ca 400 inlämnade röster! Böckerna blir priser till barnen (ca 50), några av böckerna går tillbaka till skolbiblioteken och några hamnar på Högsbo bibliotek. 

Marie-Louise Lindell, Högsbo

Tips för dig som jobbar med barn mellan 7-9 år

I vår skola är det främst tvåorna som arbetar med Bokjuryn. Vi har ett ”vandrande bibliotek” som går mellan tvåorna, där varje klass får ha böckerna i tre veckor i klassrummet. Den här perioden inleds med presentation av Bokjuryn och bokprat och sedan får eleverna läsa böckerna under lässtunder i klassrummet, eller så väljer läraren att arbeta mer intensivt med det under dessa veckor. Slutligen får eleverna rösta på sina favoriter, en del hinner läsa flera och andra kanske bara en. Och så ”vandrar” biblioteket vidare till nästa klass i turordning. Vi avslutar tillsammans alla tvåor på eller kring Världsbokdagen och har fika, tal och bokutlottning.

Emilie Nordh på Ulriksdalsskolans bibliotek

När det gäller årskurs 3 i Älmhult väljer vi bibliotekarier ut 25 böcker som vi sedan köper in till varje årskurs 3 i kommunen. Böckerna presenteras av mig, samordningsbibliotekarien eller skolbibliotekarien (ibland även tillsammans med lärare på skolan) i början av vårterminen och liksom på förskolorna har de sedan böckerna tills det är dags att rösta. Bokjuryn för årskurs 3 avslutas med en Bokjuryfest då alla deltagande klasser inbjuds (uppdelat på 4 tillfällen). På festen har vi alltid ett program, nu senast ett berättarprogram, fika och till sist prisutdelning. Då lottas böcker från Bokjurylådorna ut, ca 6 per klass, alla eleverna får diplom och sedan tillkännages vinnarböckerna. En del av de resterande böckerna används som bokpratsböcker och resten fördelas till alla skol- och filialbibliotek. 

Åsa Oxenmyr, barn- och IT-bibliotekarie, Älmhult

 

 

Tips för dig som jobbar med barn mellan 10-13 år

Ett annat tips från Marianne på Tångenskolan är att göra egna bokmärken, som barnen kan använda för att hålla koll på vilka böcker de har läst med hjälp av stämplar. 

För att göra bokmärkena har Marianne tagit alla de 20 böcker som finns med på affischen, i ålderskategorin 9-12 år. Hon kopierar bilderna på bokomslagen från Barnbokskatalogen (högerklicka på bilden och välj "kopiera bild") och lägger dem i ett Exceldokument för att de då lägger sig prydligt och i rad. Två i bredd och tio rader, så att det passar på ett avlångt bokmärke. Hon skriver ut i färg och klistrar fast bokomslagsbilderna på ett gult papper, lite hårdare.

När barnen sedan har läst en bok, så tar Marianne fram sin fjärilsstans och stansar ut en fjäril bredvid det bokomslaget.

För att så snabbt som möjligt få ut Bokjury-böckerna i klasserna fick intresserade elever i åk 5 på Tångenskolan i Göteborg läsa en bok var. Femmorna gick sedan till en av de två fyrorna på skolan och berättade om varsin bok. Fyrorna ställde frågor och femmorna försökte svara. Många fyror blev intresserade av böckerna när det var jämnåriga barn som rekommenderade dem. Böckerna lades i en låda tillsammans med en lista och eleverna lånade och bytte böcker under tre veckor. Sedan var det den andra fyrans tur att få höra om böckerna och att ha lådan. Efter det att även alla femmor haft tillgång till lådan röstade eleverna och böckerna ställdes i skolans bibliotek. 

Marianne Engström, Tångenskolan, Göteborg

 

Sjöfruskolan startade upp Bokjuryarbetet på Nationella Läsdagen i november. Hela skolan hade läsdag. Barnen fick ta med sig en läskudde och en favoritbok hemifrån om de ville. Alla fick varsitt ex av Barnbokskatalogen och ett bokmärke. I ett klassrum erbjöds det högläsning. De som ville gick dit. I korridoren hängde en tipspromenad som alla intresserade fick gå. Frågorna kom alla på något sätt från Barnbokskatalogen. På så sätt hann de bläddra i katalogen en hel del och fick koll på vad som fanns i den.

Barnen var alltså lite utspridda under dagen, några lyssnade på högläsning, några gick tipspromenaden, några satt i klassrummet och kämpade med korsorden i Barnbokskatalogen. Några låg och läste hela dagen. Det var en härlig dag och alla var nöjda efteråt.

Vi beställer boklådor från Skolbibliotekscentralen. Många av Bokjuryböckerna har jag själv läst i förväg. På så sätt är det lättare för mig att hjälpa barnen att hitta en bok som passar just dem. Och när de har läst en bok och vill berätta om den kan jag samtala med dem om boken då jag också har läst den. 

Barnen har en "Bokjurybok" där de skriver upp alla Bokjuryböcker de läser. De betygsätter dem också. Böckerna kan få 1-5 stjärnor.

Högläsningsböckerna som jag läser för dem är också Bokjuryböcker, dvs böcker från årets utgivning. När vi läst ut en bok tillsammans får de en uppgift. Efter att ha lyssnat på Edward Tulanes fantastiska resa av Kate DiCamillo förra året ritade de en tankekarta över handlingen i boken. Efter att ha lyssnat på Legenden om Sally Jones av Jakob Wegelius förra året illustrerade de valfri händelse ur boken. Av barnens bilder gjorde vi en liten utställning i skolkorridoren.

Lagom till jul brukade vi förut skicka hem Bokjuryns 100-lista till föräldrarna. Vi tycker att det är tråkigt att 100-listan inte finns i år men barnen får ta hem Barnbokskatalogen i stället. Där kan föräldrarna hitta bra julklappstips.

Jenny Eklund, klasslärare i 4a på Sjöfruskolan i Umeå

 

I Åhus samarbetar folkbiblioteket och skolbiblioteken i arbetet kring Bokjuryn. Bibliotekarierna samarbetar och bjuder under höstterminens senare del in åk 4-6 till bokprat på Åhus bibliotek. Detta för med sig en del fördelar:

Bibliotekarierna hjälps åt med förberedelser kring bokpratet och kan erbjuda prat om många böcker utan att behöva läsa in sig på alla.

Bokpraten blir mer varierade när det är fler som pratar.

Eleverna får bekanta sig med folkbiblioteket i byn, även de som inte brukar komma dit tillsammans med sina föräldrar.

I samband med bokpraten delas Barnbokskatalogen ut med uppmaningen att önska julklappar ur den, och bibliotekarierna berättar även kort om Bokjuryn. Genom bidrag från Kulturrådet köps extra exemplar av nya böcker som lämpar sig för åk 4-6. Böckerna läggs efter bokpraten i backar/lådor som placeras ut i klassrummen för att finnas nära och lättillgängligt för eleverna. Lärarna är delaktiga i arbetet på så sätt att de uppmuntrar barnen att läsa årets nya böcker och i vissa fall hjälper man barnen att skapa läslistor på Bokjuryns hemsida. När röstningen närmar sig erbjuder vi skolbibliotekarier hjälp med röstningen. Den nationella vinnarlistan presenteras i klasserna tillsammans med den egna skolans tio i topp. Eleverna brukar få ny inspiration till att läsa när topplistorna kommer upp, ifall där är böcker som de har missat. På skolavslutningen delas priser ut, i form av böcker, till ett antal slumpmässigt valda elever bland dem som röstat. Det handlar mycket om att uppmärksamma och lyfta fram läsningen på ett positivt sätt. 

Pernilla Tejera, Rönnowskolans bibliotek

 

Vi i Vallsta skola hade v. 44 en bokvecka för hela skolan, år F-6. Under den veckan ställdes alla ordinarie lektioner in och vi arbetade enbart med sådant som hade med böcker att göra. Kerstin Erlandsson-Svevar kom på besök och träffade år 4-6. Alla elever skrev egna sagor/noveller som de sedan målade bilder till. Alla hade ett bokat besök med bokprat nere på stora stadsbiblioteket. De äldre eleverna läste sagor för de yngre och vi hade en Astrid Lindgrenkonsert i gympasalen. Som avslutning fick alla elever välja en bok som de fick ta hem och vår föräldraförening i samarbete med olika företag i byn stod för kostnaderna för böckerna, ca. 10 000kr.

Jag har även startat en biblioteksgrupp med elever ur år 4-5. De har som uppgift att hålla ordning i biblioteket, vara delaktiga i nya inköp och överlag delta i olika aktiviteter kring arbetet med böcker. För tillfället gallrar de ur gamla böcker ur biblioteket och flyttar om på hyllorna där.

Vi kommer att ha en heldag kring böcker och då ska alla elever få rösta i Bokjuryn. Vi har inventerat vilka böcker vi redan har på skolan som de ska rösta på och resten kommer vi att köpa och låna från stadsbiblioteket. Eleverna kommer den dagen att få boktips, läsa själva, ta hem de urgallrade böckerna om de hittar någon de vill ha och rösta, så klart! Böckerna som finns för röstning kommer att ligga i vår stora sal, numrerade. Biblioteksgruppen och jag kommer att läsa in oss lite på vad böckerna handlar om och finnas där för att berätta lite för dem som vill ha tips innan röstningen. De fem böcker som får flest röster kommer att köpas in till skolan, om vi inte redan har dem. Ja, det är väl i stora drag hur vi kommer att göra! Hoppas det var till glädje!

Helene Morin, lärare i år 1 på Vallsta skola i Bollnäs

 

I Strömsund tar jag varje hösttermin kontakt med lärare som inte varit med i Bokjuryn tidigare för att höra om intresse finns. I januari hålls bokprat för klasserna. Jag återkommer i maj med en uppföljning. Klasserna har gjort en röstlista som vi jämför med den nationella. Ibland har vi glass, tårta eller mingelgodis såsom chips på avslutningen. Bokjury-böckerna köper jag in för pengarna från Kulturrådets bidrag till kommunen. De lästa böckerna används som bokpriser eller så får skolan böckerna, det får lärarna bestämma. 

Eva Thelin, Strömsund

 

Jag har tidigare jobbat speciellt med sexorna i Bokjuryn, nu har jag femmorna och det funkar bra det också. Jag bokpratar om böcker i kategorin 10-13 år i klasserna i början av året, januari brukar det bli, och berättar om Bokjuryn och om hur man röstar. Vi köper in extra exemplar av böckerna i den kategorin och klasserna får boklådor på långlån. Sedan läser eleverna dessa böcker och i maj har jag en avslutning då jag presenterar röstresultaten och lottar ut böcker, ofta blir det ett urval av dem som röstats fram som populärast. Försöker även bokprata i byarna Glommersträsk och Moskosel här, då blir det även lågstadiet. Där röstar man på biblioteket, inte via klassen, men även där lottas böcker ut.  

Jag samlar själv in alla röster i Arvidsjaurs kommun, på så sätt kan jag också räkna ut vilka böcker som vann just här hos oss och göra flera roliga topplistor.  

I övrigt får jag inte in så många röster, alltså av barn som jag inte bokpratat för. Men de lärare och elever som är med tycker absolut det är kul med Bokjuryn! 

Elisabet Andersson, bibliotekarie, Arvidsjaur

Tips för alla åldrar

Erica Lhådö arbetar på en skola i Enköpings kommun med årskurs F-6. Där besöktes alla klasser under hösten och eleverna fick varsitt exemplar av barnbokskatalogen. Utifrån katalogen skrev eleverna ner sina önskemål på böcker. Grund-tanken var att alla skulle få i alla fall en av böckerna de önskade.

Första skoldagen på vårterminen fick klasserna sina kassar med böcker som de önskat. Dessa lånas ut till läraren ända till 7 april. Tanken är att de ska ha böckerna tillhanda och kunna läsa dem inom klassen. På skolbiblioteket finns som regel bara ett ex av varje titel vilket kan göra att kön blir väldigt lång. Nu har alla klasser varsitt ex av de populäraste titlarna.

Eleverna röstar sedan på en bestämd dag i skolan. Själva röstningen har varierat. Ibland sker röstningen i klassrummet och rösterna lämnas över till mig. Men ibland har jag också ordnat en riktig låda där barnen får stoppa ner sin röst. Jag har ofta bett dem förbereda och fylla i talongen i klassrummet för att vinna tid. Jag gillar det högtidliga och man kan ju koppla det till lektioner om röstning kring val.

Avslutningen har sett lite olika ut. Ibland har det ordnats en Bokjuryfest då vi så klart har satt upp vinnaraffischen samt den lokala vinnaraffischen. Det har ordnats tipspromenader (2 stycken uppdelade på olika åldrar) och skolan har bjudit på glass. Priser har delats ut till några vinnare i tipspromenaden. Andra år har jag dragit vinnare bland de som varit med och röstat och delat ut bokpriser, som biblioteket har bekostat själv, på skolavslutningen.

På en annan skola som jag arbetade på tidigare så ordnade vi stora Bokjuryfester. På den skolan fanns också ett biblioteksråd som var med och ordnade den dagen. Då hade vi också tipspromenader och utslagsfrågor i form av ”gissa antalet sidor i boktraven”. Det bjöds på popcorn, salta pinnar och saft. Detta koncept har fortsatt och är väldigt populärt.

Ett par år har vi visat direktsändningen av ”prisutdelningen”/tillkännagivandet av vinnarna på storbild på huvudbiblioteket för att likställa det lite med Nobelprisets tillkännagivande som vi också brukar visa på storbild. 

Erica Lhådö, Enköpings kommun

 

I Trosa kommun har en bibliotekarie från huvudbiblioteket bokprat om Bokjuryböckerna för fritidsgrupper. I år 2016 har de dessutom en extra satsning på högstadiet: Alla klasser som anmäler sig får besök av Marianne Ericson och någon av ungdomsbibliotekarierna som berättar om Bokjuryn och tipsar om böcker/bokpratar.

På Trosa folkbibliotek har även barn- och ungdomsavdelningarna har nu en medie-uppställning enligt Barnbokskatalogen. Böckerna står nu i kategorierna ”Deckare”, Familj och vänner”, ”Spöken” och så vidare istället för på författarens efternamn. Det har funkar jättebra, vi upplever att både barnen och deras föräldrar och lärare har lättare att hitta böcker. Det är också lättare för oss i personalen att tipsa barn om olika böcker med det nya systemet. Alla böcker som går att rösta på i Bokjuryn har även ett bokmärke i sig med Foxxy på så att de ska vara lätta att hitta!

Max Elnerud som är barn- och ungdomsbibliotekarie på biblioteken i Trosa kommun.
 

Helenelundsskola, en F-9 skola med ca 870 elever började man delta i Bokjuryn 2003. Skolbibliotekarien och en lärare delar ut röstsedlar och kataloger till alla klasser och informerar och uppmanar alla att läsa böcker som kommit ut under året. Affischer sätts upp och all personal på skolan informeras om Bokjuryn. Efter omröstningen arrangeras en Bokjury-fest. Aulan bokas och ett schema ordnas för alla klasser och lärare. Festen är numera inarbetad och ingår i skolans kalendarium. Festen är upplagd såhär: Eleverna delas in i grupper om ca 100 stycken och får varsitt 50-minuters program. Musiklärarna ordnar med elevuppträdanden och elevernas bilder från klassrum och bildsal ställs ut. Aulan dekoreras och föräldraföreningen bjuder på saft och bulle. En elev i varje klass som röstat kan vinna ett bokpris och vinnaren dras på scenen. Dessutom presenteras vilka böcker som vunnit omröstningen och det görs bokpresentationer av några av de vinnande böckerna. 

Görel Hedén, Sollentuna

 

På Hällbyskolan i Västerås köps böcker in och placeras på särskild plats i skol- eller folkbiblioteket. Utlåningen sköts av barnen själva enligt ett schema. En Bokjuryklubb bildas. Vill man vara med förbinder man sig att läsa minst tre böcker och delta vid minst tre bokträffar på biblioteket. När det är dags för omröstning arrangerar klubben en Bokjury-fest. Röstsedlar delas ut vid dörren. På festen bjuds det på musik, gissningstävling, glass och utlottning av böcker. 

Hällbyskolan, Västerås 

 

På Notebäcksbiblioteket berättar man för barnen om Bokjuryn i november i samband med att man beställer in material i form av t.ex. bokmärken. Varje klass har en mapp med sina röstsedlar på biblioteket och eleverna röstar efterhand. Det är frivilligt att vara med men det är många som röstar. Flera av årets böcker läses högt på biblioteket och många vill rösta på de böcker som använts till högläsning. 

Eva Johansson, Notebäcksbiblioteket

 

Majornas bibliotek: vi gör numer så att vi köper in för lågstadiet och för mellanstadiet och gör boklådor med ca 35 titlar i varje låda,sedan bjuds lärarna in och vi håller bokprat för dem så att de kan förmedla det vidare till sina elever.Vi har låtit skolona behålla böckerna till sina skolbibliotek.

Cecilia Winga, Majornas bibliotek

 

Jag gör lådor med Bokjuryböcker till klasserna, och de får gå runt. Efter perioden då en klass har haft lådan så får de rösta så att de inte glömmer. De röstar på röstblanketter som jag skriver ut från Bokjuryns hemsida, och lämnar in till mig. Alla klasser har schemalagd bibliotekstid på vår skola, så jag brukar lägga röstningen på en sådan bibliotekslektion.

Jag sätter upp Bokjuryaffischer i biblioteket och har alla böckerna tillgängliga så att de kan kika på dem igen. Barnbokskatalogerna får ligga framme och eleverna kan prata med varandra och med mig om böckerna innan de röstar.

När alla klasser har röstat så samlar jag samman alla rösterna och röstrapporterar via nätet. Sedan skickar jag in klasslistor till Bokjuryn, så att de har namnen på alla som har röstat.

Bland de inlämnade blanketterna drar jag en elev per årskurs, som sedan får ett pris när tävlingen är över. De behöver inte ha röstat på den vinnande boken, det räcker med att rösta för att vara med i utlottningen. Då har de två chanser att vinna en bok, både från skolan och kanske något pris från Bokjuryn. Om någon elev frågar ”Måste man rösta?”, så kan jag svara att nej, det måste du inte. Men du missar en gratis lott.”

På skolavslutningen i juni så delar jag sedan ut bokpriser till de elever vars röstningsblankett jag har dragit. Då har jag en speciell tygpåse som jag plockar fram priserna ur. Ibland köper jag vinnarboken som pris, eller kanske en nyare bok av samma författare.

Jag brukar berätta lite om Bokjuryn och hur vi jobbar med den, och det är bra för då får även föräldrarna höra om den och vi slår ett slag för läsningen.

Marianne Engström, skolbibliotekarie Tångenskolan i Göteborg

 

Så här jobbar vi med Bokjuryn på våra tre bibliotek i Lundby i Göteborg.

Vi har använt de pengar vi fått från Kulturrådet till Bokjury-arbete under många år.

 

Vi brukar variera åldrarna på de elevgrupper vi vänder oss mot för att det skall bli så

rättvist som möjligt. Inte bara för eleverna utan också för lärarna som tycker det är roligt att vara med i Bokjuryn och få lite extra stimulans.

 

Vi köper in böcker för alla bidragspengar som sagt,, vänder oss sen mot skolan och erbjuder klass- och svenskalärare ett bokprat och information om själva bokjuryarbetet. Lärarna tar sen med sig de böcker som skall cirkulera på skolan och i klassen. Förhoppningsvis inspirerade och taggade för att sätta igång eleverna. Vi erbjuder även skolan att ta med sina elever hit på bokprat. Röstar gör man numera i skolan. Ibland har vi lottat ut en del av böckerna till eleverna efter röstperioden men ofta har vi delat upp dem så att en stor del tillfallit skolbiblioteket. Vi skickar naturligtvis efter allt informationsmaterial , 100-listan och annat, till skolorna och följer upp resultaten. Numera blir det bara de nationella resultaten eftersom man röstar via internet.                                                                                                

Agneta Rundqvist, Lundby, Göteborg

 

Förskoleklass och åk 1 får en "låda" med aktuella böcker och sedan röstar de utifrån dem som fröken läser högt.

Åk 2 har ett läsprojekt på våren som vi kallar "Hela tvåan läser" vilket innebär att eleverna går till folkbiblioteket och en ur personalen där, jag (fr skolbibl) och en lärare har läst in "Bokjuryböcker" som vi presenterar för eleverna. Sedan finns böckerna i klassrummet och eleverna får extra lästid i skolan. De gör en "analys" där de beskriver karaktär, miljö och problem (ett väl känt arbete) på en "larvfot" som sedan sätts upp i korridoren. Vi samlar alltså analyserna som en tusenfoting. Ansiktet är ritat på ett papper som sitter uppe på väggen och varje elev skriver på en fot. Tillsammans bildar det en lååång tusenfoting, som ibland biter sig i svansen ifall det blir tillräckligt många fötter.

Tillsammans avslutar vi läsprojektet med att rösta i Bokjuryn.

 

Åk 3-5 har bokprat allt eftersom i biblioteket och lånar, läser och röstar själva.

 

Vår prisutdelning sker på vår "Litteratur till 1000" dag i maj. Morgonen inleds med tipspromenad, där vuxna är utklädda till litterata figurer (med tipsfrågorna hängande runt halsen). Eleverna samarbetar över årsgränserna i det här. Förskoleklass med åk 5, åk 2 med åk 4 och åk 1 med åk 3. Sedan grillar matpersonal lunchen på skolgården och eleverna har möjlighet att äta tillsammans. Efter lunch är det prisutdelning dels i Bokjuryn för de som röstar samt tipspromenadens vinnare.

 

Ett mycket uppskattat tema som nu blir fjärde året i rad!

Mervi Lundberg, bibliotekspedagog på Björkestaskolan i Nykvarn

Tips för dig som jobbar med barn mellan 14-19 år

Jenny Edvardsson lärare i svenska på Wendesgymnasiet i Kristinastad skriver såhär. Jag har inte arbetat med att rösta men däremot med katalogen. Mina elever, en etta på Bygg- och anläggningsprogrammet med bara pojkar, har fått ut Barnbokskatalogen och utifrån den fått välja en ungdomsbok som de fått läsa. Boken har legat till grund för ett arbete med lässtrategier som vi genomfört under lektionstid. Eleverna har fått överblicka och skapa förförståelse för handlingen, de har fått ställa frågor på olika nivåer, de har fått reda ut oklarheter och de har fått sammanfatta. När boken blivit utläst har eleverna först fått göra skriftliga romanredovisningar utifrån punkterna:

  • Om huvudpersonen
  • Viktigaste händelsen
  • Bästa meningen
  • Omdöme

Därefter har de spelat in podcast i grupp, där de har samtalat om sina böcker. Samtalen har i de flesta fall följt punkterna som ingick i den skriftliga uppgiften. Då det var första gången någonsin de fick spela in podcast var en del nervösa men det gick bra.

Jenny Edvardsson, Wendesgymnasiet Kristianstad

 

I årskurs 1 på gymnasiet i Älmhult väljer skolbibliotekarien på skolan ut böckerna och presenterar dem tillsammans med lärare. Där tävlar klasserna sinsemellan om vem som läser flest böcker/elev. Bokjuryn där avslutas med en fest. Böckerna till bokjuryn bekostas till största delen av Kulturrådspengar. Kostnad för avslutningar delas mellan huvudbiblioteket och utbildningsförvaltningen. 

Åsa Oxenmyr, barn- och IT-bibliotekarie, Älmhult

 

Åk 7 arbetar aktivt med bokjuryn. Syftet med projektet är att öka läsintresset, bygga ett efterfrågat bokbestånd, få eleverna att inspirera varandra till läsning och skapa engagemang kring böckerna. Eleverna i åk 7 fick utifrån katalogen välja vilka böcker som skulle köpas in. Som uppstart för läsningen hölls en bokfest där varje elev fick vara först ut med att låna en av de böcker de önskat sig ur katalogen. Hela årskursen samlades, minglade och lyssnade på elevers framträdanden. Allt för att skapa en känsla av gemenskap och förväntan kring böckerna. Under våren har eleverna läst böckerna och allt eftersom de blir klara skapar de digitala boktips som kopplas till QR-koder. Dessa koder fästs på böckerna i biblioteket så andra kan inspireras till att läsa. Boktipsen blir också en QR-kod-utställning i geo cashing-stil. För att genomföra boktipsen får eleverna arbeta i klassrummet med sin lärare men också komma till biblioteket och få hjälp av Karin och Maria. Projektet bygger både på att öka elevinflytande och elevernas engagemang för bibliotekets bestånd och de digitala boktipsen och arbetet med dem skapar möjlighet att prata böcker och läsupplevelser med eleverna. Detta gangnar både elevens förståelse men också bibliotekspersonalen kompetens. Dessutom finns det en verklig mottagare av alla boktips: alla andra elever på skolan. Projektet avslutades på världsbokdagen med en bokfest, boktipsutställning och livesändning från bokjuryn.
Karin Nielsen, Åtvidaberg

 

-1