Välj söksätt
  • Barnensbibliotek
  • Webb
Search
 

 
1 januari - 7 april 2016

Det här var sista gången som Barnens bibliotek / Kultur i Väst skött Bokjuryn. 

Har du frågor om en ev. fortsättning ta kontakt med Kulturrådet.

Regler

» Alla barn och unga upp till 19 år får rösta i Bokjuryn.

» Du får rösta på max 5 böcker.

» Böckerna ska vara utgivna år 2015. Är du osäker, gå in och sök på bokens titel på barnbokskatalogen.se. Det utgivningsår som står där gäller.

» Man får rösta mellan den 1 januari 2016 och den 7 april 2016.

-1